Meny
Bli medlem

SKRÅBLIKK PÅ KINESISK ELDREPOLITIKK

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiet vil ha et eldreløft og modernisere eldreomsorgen i Norge til beste for de eldre, skriver Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Kina opplever det samme som Norge, en raskt økende antall pensjonister. Mange bor ekstremt langt unna foreldrene sine og besøker dem så sjelden at det nå har blitt innført en forsterket lov om at barn har plikt til å besøke sine foreldre. Ensomhet blant eldre er også et stort problem i Norge, men en slik lov er allikevel lite sannsynlig her. Senterpartiet ønsker imidlertid et eldreløft og vil modernisere eldreomsorgen i Norge til beste for de eldre.

Nylig skrev flere aviser at norske eldre er rikere enn før. Det snakkes om eldre som én gruppe, men alderdommen er like individuell som resten av livet. Mange får råd til å reise og bruke mer tid med familie, men andre har stram økonomi og tunge omsorgsoppgaver. Flere er alene. Mange er dessverre ensomme. Høy boligformue er heller ingen garanti for god råd eller lettvinte, trygge hverdager.

Senterpartiet  er opptatt av at livet leves lokalt, og at vi også skal få gjøre det når vi blir gamle. Eldreomsorg er et vakkert ord. Vi trenger en eldrepolitikk som bidrar til at eldre har bedre helse i flere år, får delta mer i lokalsamfunnet og stå lenger i arbeid om man ønsker det. Derfor vil vi i Senterpartiet prioritere rehabilitering, hjelp til selvhjelp og hjemmetjenester der folk bor, så flere kan bo hjemme så lenge de selv vil.

Senterpartiet vil gjøre det enklere for pårørende med bedre omsorgslønn og gode permisjonsordninger, og systematisere samarbeidet med frivilligheten. Vår eldrepolitikk for eldre i Norge handler om hverdagen, om å få bidra, delta og velge selv – uavhengig av inntekt og formue. Det handler om liv til åra – ikke bare år til livet!