Meny
Bli medlem

Skrubbodden

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Reguleringsplanen for Skrubbodden gir grunn til ettertanke på flere punkter. Det viktigste er kanskje å spørre om hva kommunens overordnede plan for arealdisponering er.

 

 

Er det riktig å føre opp nye industribygg i boligområder. Burde ikke målet heller være å få flyttet de eksisterende inn på industriområder?

Er det riktig å bygge ferieleiligheter i boligområdet nær sentrum? Hva er i så fall den saklige grunnen til å nekte en annen boligeier i samme område å selge sin bolig som fritidseiendom. Skal det bare være kommunens terningkast som bestemmer en boligs status?

Er det riktig å bryte opp de tradisjonelle småbymiljøene som preges av små velholdte gamle hus med store byggekompleks mellom eksisterende bebyggelse og fjorden? Er ikke nettopp denne gamle bebyggelsen, sjøen og det oversiktlige miljøet det attraktive for de som vil bosette seg i Kragerø. De som tenker praktisk velger Sannidal.

Hvorfor ber man ikke om trafikktelling? Ønsker kommunen primært å tjene en utbygger framfor å få et best mulig faktagrunnlag for å ta rett avgjørelse i befolkningens interesse?

Hva med likebehandling i kommunen. Er kommunens behandling rettferdig og forutsigbar? Vi opplever at andre steder i kommunen (langt på skogen) er det et byråkrati uten ende for å bygge en garasje eller liten bod mer enn hundre meter fra nærmeste nabo. I tettstedet Kragerø kan man bygge ned naboer. Dersom denne planen innebærer etablering av ny praksis bør det presiseres slik at resten av kommunens innbyggere kan forholde seg til dette.

Kommunen har mange utfordringer. Vi er avhengig av innbyggernes tillit for å kunne ta vanskelige valg. Rettferdighet og forutsigbarhet er viktige kriterier.

Kragerø Senterparti ser grunneierens behov for å realisere sine verdier, vi minner om at huseierne også er huseiere og at de har betalt dyrt for utsikten. Senterpartiet er likevel skeptisk til reguleringsplanen i sin nåværende form og vi vil i vår vurdering legge vekt på de mer overordnede hensyn. De vedtak og prinsipper som manifesterer seg gjennom vedtak i denne planen må også gjelde for andre saker i resten av kommunen.

 

Kragerø Senterparti ved Knut Jarle Sørdalen og Nils Jul Lindheim