Meny
Bli medlem

- Skuffende klimastandpunkt

Sist endret: 27.09.2020
Konklusjonen fra ekspertutvalget som har fått i oppgave å vurdere om Oljefondet bør trekkes ut av kullselskaper er at eierskapsutøvelse bør være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål. - En skuffende konklusjon for klimaet, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Ekspertutvalget som har fått i oppgave å vurdere om Oljefondet bør trekkes ut av kullselskaper har i dag levert sin rapport til Finansdepartementet. Konklusjonen fra utvalget er at eierskapsutøvelse bør være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål.

 

- En skuffende konklusjon for klimaet, mener Trygve Slagsvold Vedum, som var saksordfører for saken da den ble behandlet i Stortinget i vår. – Oljefondet har et spesielt ansvar for å gjøre etiske investeringer, både fordi det er et av verdens største fond og fordi det er eid av det norske folk. At ekspertutvalget i stedet for å anbefale å trekke Oljefondet ut av rene kullselskaper anbefaler eierskapsutøvelse som metode er en skrape for norsk klimaprofil, sier Vedum.

 

Senterpartiet ønsket, sammen med Arbeiderpartiet og SV, å trekke oljefondet ut av rene kullselskaper da saken ble behandlet i Stortinget. Disse partiene fikk imidlertid ikke flertall for sitt synspunkt da Venstre og Krf valgte å stemme mot forslaget og heller gå inn for å sette ned ekspertutvalget.

 

- Jeg var svært skuffet over at Venstre og Krf, med sine standpunkter i klima- og miljøspørsmål, valgte å utrede spørsmålet i stedet for å skape reell politisk endring sammen med Sp, Ap og Sv, sier Vedum. – Ekspertutvalget konkluderer som forventet, men saken er ikke avsluttet. Når det kommer nye runder om dette i Stortinget håper jeg at Venstre og Krf vil være med på å sikre flertall for at Oljefondet trekkes ut av rene kullselskaper, avslutter Vedum.