Meny
Bli medlem

Skuffet over KrF

Sist endret: 27.09.2020
- Det er skuffende at Kristelig Folkeparti ikke har stått hardere på kravene om mindre forskjeller og fortsatt vekst i norske distrikter, sier Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete.

 Budsjettforliket som ble lagt frem i dag rammer norske distrikter og næringsliv hardt, konstaterer Sp-lederen. I forliket er det fremdeles dramatiske kutt i regionale utviklingstiltak for kommuner og lokalt næringsliv. Dette til tross for at regjeringen bruker fire milliarder mer i oljepenger enn det den rødgrønne regjeringen gjorde. Vi mener det er riktig å legge et generasjonsperspektiv til grunn når vi beregner oljebruken slik at vi ikke sender regningen for vårt forbruk til fremtidige generasjoner. Moderat oljepengebruk er også viktig for å holde rentene og kronekursen lav. Det er spesielt viktig for konkurranseutsatt sektor.


- Det blir økte forskjeller mellom vanlige folk og de rikeste, og det blir forskjeller mellom dem som bor i de tettest befolkede områdene og de som bor på mindre steder rundt i landet, sier Liv Signe Navarsete. At man i forliket kutter 250 millioner i vedlikehold av veier og tunneller er uforståelig sett på bakgrunn av de alvorlige utfordringene vi har på tunnellvedlikehold og med ulykkene den siste tiden friskt i minne.  Høyrere drivstollutgifter, nettleie og skatteendringen som gir økte kostnader vil ikkje bidra til å fortsette den positive veksten vi har sett i hele landet under den rødgrønne regjeringen.


Sp-lederen hadde håper KrF og Venstre ville kommet lengre i budsjettforhandlingene, men forliket som nå er lagt frem er sterkt preget av Høyres nye kurs som vil skape større forskjeller i samfunnet.
- Dette er et varsel om at Høyre og FrP vil ramme norske distrikter for å øke flyttestrømmen inn mot byene. Det er sikkert lønnsomt og effektivt på enkelte områder, men i et samfunn som Norge vil det få alvorlige konsekvenser, konstaterer Navarsete. 


Hun mener budsjettet er et viktig signal om at sentrum i norsk politikk må samle seg. - Vi må forene de kreftene som vil ta hele Norge i bruk, sier Navarsete. Landbruk og fiskeri rammes av kutt og skatteskjerpelser. Navarsete bruker ordet skjebnebudsjett på samme måte som hun brukte begrepet skjebnevalg under valgkampen.

 

- Dette er det første budsjettet den blå regjeringen setter sitt stempel på. Neste år får vi et statsbudsjett som er helblått. Det vi har sett i dag er en bekreftelse på at KrF og Venstre har liten innflytelse, og at Høyre og Frp tar lite hensyn til verdiskapning og verdispørsmål, sier Navarsete.


Finanspolitisk talsmann og nestleder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, beklager at KrF og Venstre ikke har fått mer gjennomslag i forliket.


-Sett under ett er dette et budsjettforslag som legger til rette for økte forskjeller, mindre likestilling og en dårligere miljøpolitikk. I tillegg er dette et oppsiktsvekkende næringsfiendtlig budsjett for små næringsdrivende. Både landbruket og fiskeriene opplever store kutt i sine budsjett, samtidig som det skjer en rekke skatteskjerpelser, sier finanspolitisk talsmann i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. 


– Det er beklagelig at Venstre og KrF ikke har klart å reversere de store kuttene i virkemidlene for verdiskaping i distriktene. Disse midlene skulle ha bidratt til å styrke næringslivet og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Vedum.

Vedum mener at flere av reverseringene av kutt som KrF og Venstre har fått til i forliket er positive, men undrer seg over at de to partiene ikke har klart å flytte på mer enn i overkant av 2 milliarder kroner. – For eksempel er det positivt at kuttet i CO2-kompensasjonsordningen reverseres, men dette er bare en tilbakestilling til det budsjettforslaget som den rødgrønne regjeringen la frem. Det er også positivt at kuttene i pressestøtten, partistøtten og landbruksforskningen blir delvis reversert, men på alle disse områdene la de rødgrønne frem et bedre budsjett, sier Vedum.

 

– Jeg håper at lista for hva Krf og Venstre får lov å påvirke ikke blir lagt så lavt i fremtiden, sier Vedum, og påpeker at det er paradoksalt at KrF og Venstre gikk til valg på å sette inn en Høyre/Frp-regjering og deretter bruker mye energi på å gjenopprette de kuttene som disse partiene gjør i det rødgrønne budsjettet.