Meny
Bli medlem

- Skuffet over nei til mer fysisk aktivitet i skolen

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
- Jeg er skuffet over at det ikke er vilje til å gå fra gode intensjoner til konkret handling, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne, Anne Tingelstad Wøien.

 


 

Stortinget behandlet i dag et representantforslag fra Senterpartiet om behovet for å integrere mer fysisk aktivitet i skoledagen. Alle partiene uttrykker at de er positive til at alle skoler skal legge til rette for dette, men stemte allikevel ned Senterpartiets forslag om å innføre én time fysisk aktivitet daglig i skolen.
 

Regjeringspartiene Høyre og FrP taler med to tunger og vil i realiteten ikke prioritere tiltak som vi vet er viktig for elevenes helse og læring, sier Tingelstad Wøien. En god skole er mer enn teoretisk undervisning. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og god læring. Anbefalingene fra helsemyndighetene er at barn bør være fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.

 

- Jeg hadde derfor forventet at alle partier ville gå fra ord til handling og samle seg om de forslagene som ville sikre alle elever en mer aktiv skoledag i tråd med faglige anbefalinger.  Samtidig er jeg glad for at intensjonen om å sikrer elever minst en time fysisk aktivitet hver dag får full tilslutning.

 

Mange skoler har allerede organisert skoledagen i tråd med Senterpartiets forslag. -Nå forventer Senterpartiet at regjeringen viser handling og sørger for konkret oppfølging slik at alle elever får èn time daglig fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.