Meny
Bli medlem

- Skuffet over regjeringas manglede vindsatsing

Sist endret: 27.09.2020
- Tida er knapp. Vi har bare 6 år igjen av utbyggingsfristen i sertifikatordningen, og vi risikerer at svenskene stikker av med både stor utbygging og et teknologimiljø vi både har forutsetninger og behov for i Norge, sier Marit Arnstad, energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet.I revidert nasjonalbudsjett benytter ikke regjeringa anledningen til å forsterke satsingen på vindkraft i Norge. Etter at ordningen med grønne sertifikater nå har virket en tid, ser vi at det er i ferd med å utvikle seg en skjevfordeling mellom Norge og Sverige, hvor vi ser at det knapt tas investeringsbeslutninger for vindkraft i Norge, mens det bygges ut 7 ganger så mye vind i Sverige. Ofte er dette mindre effektive prosjekter enn de norske som ikke utløses.

- Tida er knapp. Vi har bare 6 år igjen av utbyggingsfristen i sertifikatordningen, og vi risikerer at svenskene stikker av med både stor utbygging og et teknologimiljø vi både har forutsetninger og behov for i Norge, sier Marit Arnstad, energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Aktørene opplever ulike vilkår i Norge og Sverige, hvor Sverige har konkurransefordeler av fritak
for energiavgift og gunstige avskrivingssatser. - Slik jeg ser det er det tre mulig tiltak som regjeringa kunne lagt frem i revidert nasjonalbudsjett: Lettelser i el-avgifta, endra avskrivningssatser eller mer midler til teknologiløft som kan senke enhetskostnadene, sier Arnstad.

Nå vil Senterpartiet se om det er mulig å få støtte fra andre partier i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Arnstad mener at tiltakene må på plass før Norge sakker ytterligere akterut og Sverige til slutt ender opp med store deler av sertifikatmarkedet.