Meny
Bli medlem

Slukk lyset i Earth Hour

Sist endret: 27.09.2020
Over hele verden slukkes lyset én time lørdag 29. mars klokka 20.30 for klimaet. En symbolsk handling som minner oss på en av vår tids største felles utfordringer: Klimakrisa. Senterpartiet er med på Earth Hour 2014 - er du?

Lørdag 29. mars klokka 20.30 slukker hele verden lyset i en time i det som er verdens største klimakampanje.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering i regi av WWF. Earth Hour har blitt arrangert hvert år siden 2007. Fjorårets Earth Hour var rekordstort og ble ble markert i over 7000 byer, kommuner og tettsteder i drøyt 150 land. Stadig flere bruker kampanjen til å skape varige miljøresultater.

Det internasjonale energibyrået (IEA) melder at kun en tredel av verdens kjente fossile ressurser kan utvinnes om vi vil unngå oppvarming over to grader. Togradersmålet er et mål verdens land har blitt enige om gjennom internasjonale forhandlinger i FN.

Den mest miljøvennlige energien, er den du ikke bruker.

Ved energieffektivisering vil vi oppnå fordeler som:

  • Mindre lokal forurensning
  • Triveligere sosiale miljø
  • Bedre økonomi både for husholdninger og bedrifter
  • Mindre klimagasser

Husker du da by og land ble mørklagt 23.mars i fjor? Om ikke lenge er vi der igjen. EARTH HOUR 2014! En verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele kloden slår av lyset i 60 minutter, for å vise at vi er mange som tar klimautfordringene på alvor og ønsker å gjøre noe med de problemene vi står ovenfor. Mellom klokken 20.30 og 21.30 lørdag 28. mars 2014 skal lysene slukkes igjen, men hjelper det egentlig å skru av lyset i 60 minutter?

Måten vi lever på i dag har påvirket jordkloden, både på positive og negative måter. FNs miljøprogram anslår at det dør ut 50 arter hver dag. Arter har til alle tider kommet og gått som en sentral del av evolusjonen, men i dag skjer tapet av arter opp til tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Klimautslippene våre fremskynder en rekke fenomener og skaper ubalanse i klimaet. De siste årene har vi sett mye ekstremvær. Vi har hatt store oversvømmelser, jordskred, tørke og hungersnød. Store deler av landet vårt har knapt sett snø så langt i 2014, mens andre har kjøpt vinterdekk for første gang. Vi er på vei inn i ukjent farvann, og det i en faretruende høy fart.

WWF (World Wide Found for Nature) som står bak Earth Hour ønsker med denne kampanjen å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken hos privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner. Første gang Earth Hour ble avholdt var i Sydney i 2007, siden har det spredd seg til et verdensomspennende fenomen, og det er i dag omtalt som verdens største kollektive meningsytring. At Earth Hour nå arrangeres over hele verden viser at vi står sammen mot klimaendringene.

I fjor deltok over 7000 byer, kommuner og tettsteder i drøyt 150 land på markeringen, og i år ventes enda flere. Statnett opplyser om at energiforbruket i Norge gikk ned med 150 MW den timen Earth Hour 2013 varte. Det tilsvarer 21,4 millioner 7-watts lyspærer, eller litt over ti gjennomsnittlig norske familiers strømforbruk i løpet av ett år.

Earth Hour handler ikke om å spare mest mulig strøm, og man burde heller se på det tydelig lavere strømbruket som en bekreftelse på at det er mange som deltar på markeringen. Earth Hour handler nemlig om så mye mer enn det å slukke lyset i en time. Det handler om å gjøre folk bevisste på at alt vi gjør påvirker kloden vi lever på. All energien vi bruker, vannet vi drikker, gjenstandene vi forbruker og handlingene vi utfører får en ringeffekt, og denne er ikke alltid god. Gjennom Earth Hour rettes søkelyset mot utfordringene vi står ovenfor, og selv om både ansatte i private bedrifter og det offentlige ikke sitter i mørke kontorlokaler i en time, spres det mye informasjon om kampanjen. Bedrifter, kommuner, organisasjoner og private som deltar på Earth Hour både snakker om og deler informasjon om kampanjen, og viktigheten av å ta vare på miljøet. For det er nettopp det Earth Hour er, en kampanje som over en lengre periode retter søkelyset mot klimaforandringer.

Senterpartiet oppfordrer alle til å delta på Earth Hour kl 2030-2130 i kveld. Earth hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele kloden slår av lyset i 60 minutter, for å vise at vi er mange som tar klimautfordringene på alvor og ønsker å gjøre noe med de problemene vi står ovenfor.

Senterpartiet er opptatt av at det vi har i dag skal overlates til neste generasjon i bedre stand enn da vi overtok det. Vis at du også er opptatt av kloden vår - slukk lyset kl 2030-2130.