Meny
Bli medlem

Små kommuner ? store resultater

Sist endret: 27.09.2020
Diskusjonen om regjeringens kommunereform har preget første del av valgkampen. Når man vet hva som står på spill, nemlig det desentraliserte Norge, er dette helt riktig. Men det er like viktig å ta et kraftig oppgjør med de myter om småkommunene som til nå har preget debatten, sier Heidi Greni.

I følge Aftenposten 9. august mener Erna Solberg at de minste kommunene ikke har kompetanse nok til å gi god eldreomsorg og ha gode barnehager. Det finnes ikke belegg for en slik påstand! Faktum er at små kommuner har god dekning av fagutdannede lærere, førskolelærere og sykepleiere.  Det er storbyene som sliter mest med stor andel ufaglærte i utdannings- og omsorgssektoren.  Hvert år måler Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, innbyggertilfredshet med kommunale tjenester.  Mindre kommuner skårer best i disse målingene.  Skole, barnehage, kommunehelsetjeneste, sykehjem og omsorgstjeneste oppleves som bedre i mindre kommuner enn større kommuner.

Hva er så forklaringen på dette oppsiktsvekkende utspillet fra Høyres statsminister? Er det fordi målet om å bli kvitt 300 kommuner virker stadig fjernere? Er det fordi motstanden mot regjeringens «ris bak speilet», sammenslåing med statlig tvang, blir stadig sterkere? Eller er det kort og godt fordi småkommunenes suksess i å etablere gode tjenester, for eksempel innenfor eldreomsorgen, simpelthen ikke passer inn i Høyres verdensbilde?

På område etter område ser vi at Høyre forsøker å pakke sine forslag inn i fine ord. «Lokaldemokratireform». «Nærpolitireform». Men svaret deres er hele veien større og mer sentraliserte enheter, fjernere fra folks liv. Resultatet for mange folk rundt i landet vil bli lengre vei til lokalsykehuset. Den lokale lensmannen blir borte. Og lokalpolitikeren som man tidligere traff på butikken i bygda vil bli erstattet av politikere i et rådhus flere titalls mil unna. Å ønske en slik politikk, er en skvær sak. Men da bør man også ha motet til å si det rett ut.

Senterpartiet ønsker en annen politikk. Vi har tro på at folk lokalt best vet hvordan deres framtid bør være. Vi har tro på tjenester og beslutninger nær folk.