Meny
Bli medlem

Smarte milliarder

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Kompetanse, investèr i skolehelsetjenesten og innfør Pykisk helse som fag i skolen. Det er resepten som må tas i bruk for å redusere utdroppingen i videregående skole.

 

SMARTE MILLIARDER?

Samfunnet kan spare 5 milliarder i året hvis antall elever som dropper ut av videregående skoler reduseres med en tredjedel, hevder psykologspesialist Tor Levin Hofgaard.

På landsbasis kan det være ca 18000 elever som dropper ut eller ikke får fullverdig eksamen etter 13 års skolegang.

Hofgaard hevder at 150000 barn har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykisk uhelse.

Han anfører tre viktige tiltak:

  1. Sats på kompetanse.
  2.  Rust opp skolehelsetjenesten
  3. Gjør psykisk helse til tema i skolen.

Disse tiltakene er viktige, men etter min mening ikke tilstrekkelig.

Matematikk er et av de fagene som mange elever sliter med. Er det mulig

å hjelpe disse elevene? Håvard Tjora, også benevnt som «superlæreren» i matte, mener oppskriften er enkel: Få barna til å lykkes!

Etter en del års erfaring er jeg enig i det. Elevene må bli sett. Elevene må oppleve å mestre og å lykkes. Da kommer motivasjonen og arbeidslysten.

I et fag som matematikk må kunnskapene «bygges sten på sten». Uten basiskunnskapene i orden, stopper det opp og en kommer inn i en negativ sirkel.

Men i store klasser med bare en lærer, er utfordringene store, ofte for store.

Derfor må vi få inn flere lærere med god kompetanse. Da vil elevene bli sett og de kommer inn i en positiv spiral.

Det krever ressurser, det vil si større bevilgninger.

Jeg ser at Erna Solberg bebuder at skole vil bli et viktig valgkamptema neste år. Hvorfor ikke gjøre skole til et viktig tema allerede når statsbudsjettet for 2015 legges fram?

Da må kommuner og fylker få bedre økonomi. Dessverre tyder ikke mye på det. Mange kommuner vurderer skolenedleggelser og arbeider for å gjøre klassene større.

I Nordland fylkeskommune synes ressursene å bli redusert. Det betyr færre og større klasser.

Det blir viktigere å telle tomme pulter enn lærere i klassene. Nå må vi få flere «drømmelærere» til beste for elevene. Da vil også frafallet bli redusert. Det er å investere i framtida. Det fortjener elevene og  alle oss andre.

 

Jon Tørset, Gruppeleder Sp.