Meny

Sniknedlegging godtas ikke!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Lokalsykehusenes innhold skal fortsatt være et fokusområde for Sp, sier fylkesleder Kari Anne Sand etter møtet med ansatte på Kongsberg sykehus. - Buskerud Sp skal følge opp og passe på at Vestre Viken HF oppfyller sitt eget styrevedtak om at lokalsykehusene ikke skal svekkes!

 - Buskerud Sp skal følge opp i forhold til eget årsmøtevedtak og passe på at Vestre Viken HF oppfyller sitt eget styrevedtak om at lokalsykehusene ikke skal svekkes i påvente av et ev. nytt samlokalisert sykehus i Buskerud, sier Kari Anne Sand.

- Sniknedlegging, gjennom å fjerne en og en funksjon godtas ikke, sier hun videre, og får full støtte av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe som deltok på møtet. - Derfor forventer jeg at styret i VVHF ikke godkjenner administrasjonens forslag om å fjerne kirurgisk bakvakt for KS.