Meny
Bli medlem

Solvik-Olsen ofrer lørdagspost og distriktshensyn på EØS-alteret

Sist endret: 27.09.2020
? Regjeringen vil innføre EUs tredje postdirektiv og kutte lørdagsposten. Jeg er ikke i tvil om at dette vil bety at posttjenestene vil bli dyrere og dårligere for svært mange. Er det i det hele tatt noen del av norsk distriktspolitikk som skal få ligge fast med Erna og Siv ved rattet? spør Senterpartiets samferdselspolitiske talskvinne, Janne Sjelmo Nordås.

Onsdag kveld kom nyheten om at den blåblå regjeringen nå velger å innføre det svært omstridte postdirektivet fra EU, som den rødgrønne regjeringen – med Senterpartiet i spissen – sørget for å legge ned veto mot. Denne EU-tilpasningen innebærer full liberalisering av postmarkedet. Posten Norge AS skal ikke lenger ha enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

- Det høres kanskje teknisk ut, men det har dramatiske konsekvenser, sier Nordås. Hun fortsetter: - Den norske enhetsportoen gjør at det koster det samme å sende brev fra Hammerfest til Oslo som å sende brev internt i Oslo kommune. Overskuddet fra postdistribusjonen i urbane strøk har blitt brukt til å subsidiere et like godt posttilbud i distriktene. Motstanden mot innføringen av direktivet har vært massiv, først og fremst fordi så mange nærer en velbegrunnet frykt for at man vil få et dyrere og dårligere tilbud i Nord-Norge, langs kysten og i Innlandet.

- Dette er altså en trist dag for alle dem som er opptatt av at posttilbudet skal være like godt i alle deler av landet. Jeg er oppriktig forskrekket over hvor raskt sentrale distriktspolitiske brikker forsvinner med det nåværende stortingsflertallet, sier Nordås.

Selv om også privatpersoner kommer til å merke omleggingen, er Nordås først og fremst opptatt av næringsdrivende som har behov posttjenester på dagens nivå.  

- Det står ikke kø av alternative, kommersielle postaktører rede til å tilby like godt posttilbud i Nordland som i Oslo, understreker Nordås. – Men selv om papirposten er i tilbakegang, er det fortsatt svært mange bedrifter som er avhengig av ordinær postgang også på lørdager. Det er direkte forstemmende å se hvordan regjeringen velger å se bort fra disse behovene, forteller hun.

Nordås er bekymret for lokalavisene med postdistribusjon som ett eksempel på en del av næringslivet som nå vil få problemer. – Jeg ser at Ketil Solvik-Olsen ønsker innspill om «behovet for å opprettholde lørdagsomdeling av aviser på steder uten eget avisbudnett». Jeg frykter at dette er «skuebrød» og lite annet, sier Nordås.

- Nå legger man opp til at helkommersielle aktører kan skumme fløten av postmarkedet i urbane strøk. Det vil bety massive økonomiske tap for Posten Norge, noe som vil gå utover service- og tjenestetilbudet i resten av landet.

- Og det er definitivt ikke på grunn av folkelig engasjement at denne omleggingen kommer, understreker Nordås. – Tvert i mot har vi sett at folk har gått i tog for å beholde et posttilbud tuftet på ideen om at folk og næringsliv i alle deler av landet skal ha like godt tilbud.  Det vi opplever nå, er at hensynet til EØS-regelverket betyr alt – og hensynet til sårbare arbeidsplasser i distriktene ingenting.

Nordås peker også på at slaget om postdirektivet var en av Senterpartiets viktigste seire i det rødgrønne samarbeidet. – Våre folk kjempet som helter for at vi skulle holde denne distriktspolitiske skansen, sier hun. – Det som nå er helt åpenbart, er at EU-tilhengerne på høyresida – og de er mange! - står uten noe kraftfullt korrektiv.

- Dette landet trenger å få en regjering som fighter for norske interesser i Europa, snarere enn å trekke så mye som mulig av Brussel hit opp til Norge, sier Janne Sjelmo Nordås.

– Det vi har sett i dag, er et trist distriktspolitisk tilbaketog. Jeg frykter at vi skal få se mer av det samme i årene som kommer, avslutter hun.


Ytterligere kommentarer:
Janne Sjelmo Nordås, mobil 970 63 651