Meny
Bli medlem

- Som man roper i skogen får man svar

Sist endret: 27.09.2020
Skuffende skogmelding, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad.

Regjeringen la i dag frem sin lenge varslede skogmelding.
 
- Meldingen inneholder knapt noen konkrete positive virkemidler for å skape arbeidsplasser basert på skog. Skogens rolle i klimasammenheng er heller ikke anerkjent godt nok, sier stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).
 
Regjeringen varsler også tiltak som vil utfordre det spredte nasjonale eierskapet til skogen.
 
- Landbruksministeren er liberalist. Det bærer meldingen preg av. Senterpartiet frykter at regjeringen med meldingen åpner for at mer skog havner på utenlandske hender. I tillegg er viljen til å bidra med kapital fraværende, sier Pollestad.
 
Nå skal saken behandles i stortinget. Det må betydelige endringer til for at Senterpartiet kan støtte det. Ambisjonsnivået må opp og nye tiltak må på plass.
 
- Senterpartiet håper det er større vilje til å satse på skog og skogsindustri på stortinget enn det er i regjeringen. Blant annet må næringens innspill Skog22 tas på alvor, sier Pollestad.