Meny

Sørvestbanen neste!

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
Forslag til Nasjonal Transportplan legges snart fram. Som stortingskandidater for Vestfold, Telemark og Aust-Agder er vi opptatt av at planleggingen av Sørvestbanen kommer videre.

Å koble Agderbyen tettere sammen med Grenland og Vestfold gjør toget relevant for flere og bidrar til regional utvikling. Det gir større bo- og arbeidsregioner og demper presset på Oslo regionen. Det er god regionalpolitikk. En moderne Sørvestbane med hastighet opp til 250 km/t fra Oslo via Grenland og nedover langs kysten, med åpning for underveistrafikk, vil gjøre utbyggingen av InterCitytriangelet enda mer lønnsomt. Det åpner et marked som i dag ikke er der, og som nøkternt beregnet vil gi 2,5 millioner flere reisende årlig. Sørvestbanen vil gjøre det mer relevant å velge toget for reisende mellom for eksempel Arendal og Tønsberg eller Porsgrunn og Grimstad. Flere mennesker og mer gods må over på jernbane. Både med tanke på klima, miljø og samfunnsøkonomi er kollektivtransport framtiden.

Som framtidige stortingsrepresentanter vil vi være ambassadører for Sørvestbanen.