Meny

Sp advarer mot blå-blå nedbygging av distriktene

I Senterpartiets alternative statsbudsjett legger vi opp til store endringer i Regjeringens forslag med hovedvekt på en bedre sosial og geografisk fordeling.

. Vi advarer sterkt imot en så massiv sentralisering og nedbygging av både bosetting og næringsliv i distriktene som de blå-blå har foreslått i budsjettarbeidet.

Distriktene er for viktig med tanke på fremtiden til at vi kan tillate en slik sentralisering av penger, makt og tjenester. Senterpartiet vil ta det i motsatt retning, med større pengeoverføring til de lokale folkevalgte organene, som kommuner og fylkeskommuner,  med mer veibygging ute i landet og med et sterkere fokus på næringslivet utenfor de største byene på Østlandet. Totalt legger Senterpartiet over 10 milliarder kroner på bordet for å styrke distriktene i forhold til forslaget fra regjeringen. Vi styrker ordningen med regionale utviklingsmidler som regjeringen har redusert kraftig, og vi legger på overføringene til delene av Innovasjon Norge som har ansvar for reiseliv i Norge, herunder reiselivssatsing i nord.

Vil styrke satsing på bredbånd, vei, kommuner og regional utvikling

Senterpartiet vil styrke utbygging av høyhastighetsbredbånd, og vi øker bevilgningene til utbygging i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging med 165 millioner kroner. Dette er en tredobling i forhold til regjeringens forslag.

Totalt vil det med Senterpartiets budsjett være 84,7 mill. kr. mer til kommunene i Troms i 2015 enn med regjeringens opplegg. Troms fylke alene får 66 millioner kroner mer til regional utvikling, og 42,4 millioner kroner mer til fylkesveier enn med regjerings opplegg.  I tillegg får Troms 34,9 mill. kr. over 5 år i økt tapskompensasjon for endring i fylkesnøklene. 

Vil styrke pendlerfradraget og slår ring om studiesentrene

Senterpartiet går imot regjeringens kuttforslag i stipendordningene som vi mener er et angrep på elever i kommuner der en må bo borte fra hjemmet for å gå på videregående skole. Vi foreslår å styrke pendlerfradraget, og vi vil øke satsen for alle og mer enn doble den for reiser over 50 000 km/år.

VI slår ring om studiesentrene, Studisenteret.no og Studiesenteret Finnsnes, fordi disse er viktige og fleksible utdanningstilbud for de som ønsker å ta høyere utdanning - og som bor utenfor byer med høgskoler og universitet. Vi forventer også at studiesentrene får en klar plass i framtidig struktur for høyere utdanning.

Senterpartiet advarte i valgkampen mot at det var distriktene som ville være de største taperne med en ny blå-blå regjering. Nå når de ulike partienes forslag til statsbudsjett er klart, så kan vi dessverre slå fast at vi fikk rett. Men, forslaget fra Senterpartiet om å løfte vei, næringsliv og utviklingsmuligheter i hele landet skal til behandling i Stortinget. Så gjenstår det å se hva de andre partiene velger å satse på der. Vi garanterer i alle fall for vår støtte for en aktiv distriktspolitikk.

Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti