Meny
Bli medlem

Sp bekymret for sentralisering av flyplassene

Sist endret: 27.09.2020
Avinor presenterte 13. februar at de skal spare 1,5 milliarder kroner frem mot 2018. I denne omstillingsprosessen trekker de frem at de vil se på flyplasstrukturen. Senterpartiet mener innsparingene ikke må føre til sentralisering.

 

- Avinor kutter etter å ha fått et rekordoverskudd, og selv med en liten nedgang i antall reisende har trafikkveksten de siste årene vært langt over prognosene. Et kutt på 1,5 milliard er omtrent det samme som prisen per ny "gate" på utbyggingen på Gardermoen. Vi støtter selvsagt en effektivisering av driften i selskapet, men det trenger ikke bety sentralisering, sier Slagsvold Vedum som er partileder i Senterpartiet.

 

Han trekker frem at den norske lufthavnstrukturen er et særdeles viktig bidrag for å sikre både næringsliv og innbyggere et godt transporttilbud.

 

- I store deler av landet er det flyet som er kollektivtrafikken. Nedlegging av flyplasser må derfor forutsette lokal enighet, for eksempel ved bygging av annen infrastruktur og veg, avslutter Slagsvold Vedum.


Senterpartiet mener at man i kommende anbud på kortbanenettet både må satse på flere avganger og lavere maksimalpriser. Lederen av Senterpartiet mener dette er en lav regning for staten sammenlignet med hva man investerer i veg og bane.