Meny
Bli medlem

Sp drysser milliarder over fylkesveiene

Sist endret: 27.09.2020
I Nasjonal transportplan, som legges fram neste fredag, ligger det 17,5 milliarder nye kroner til fylkesveiene. 7,5 milliarder skal gå til rassikring, mens 10 milliarder er øremerket vedlikehold.

TV2 melder torsdag kveld at det i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) vil bli satt av 17,5 milliarder kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveiene.

– Vi vil bygge opp om fylkene sine muligheter til å bedre fylkesveinettet. Fylkeskommunene har vist seg som gode veieiere, de har satset og gjør en god jobb, sier Liv Signe Navarsete til NRK.

– Vi foreslår en helt ny ordning som skal være en hjelp for fylkene i vedlikeholdsarbeidet. En statlig pott der vi setter av 10 milliarder kroner som fylkene skal ha som tillegg til det arbeidet de selv gjør på vedlikeholdssiden, forklarer samferdselsminister Marit Arnstad til TV 2.

– En god del av den jobben må gjøres av fylkene selv, men staten skal også bidra med en andel av det arbeidet. De 17,5 milliarder kronene som nå ligger inne i NTP er et bidrag i så måte, sier Arnstad til TV 2.