Meny
Bli medlem

Sp dypt bekymret for 4H etter blåblått kutt

Sist endret: 27.09.2020
I forkant av dagens spørretime i Stortinget, hadde Heidi Greni (Sp) invitert ledelsen i 4H til et møte for å få informasjon om organisasjonens situasjon. I forslaget til statsbudsjett opplevde 4H at både kutt i grunnstøtte ? og at regjeringen gir beskjed om at 4H-erne vil bli kastet ut av Statens Hus. Generalsekretær i 4H, Sølvi Egner-Kaupang kunne fortelle Greni at kuttforslagene vil føre til nedbemanning og lavere aktivitet.

– Det er synd å si det, men forslagene om kutt og utkastelse røper at den ikke skjønner noe som helst av 4Hs nøkkelrolle innenfor landbruksfeltet, sier Heidi Greni. – Jeg håper virkelig at Stortinget ikke lar regjeringen få frie tøyler til å gjennomføre budsjettforslaget.

Senterpartiet tok opp de store kuttene i støtten til 4H i dagens muntlige spørretime i Stortinget.  Statsråd Sanner ble utfordret på sitt budsjettforslag om å kaste 4H og tre andre frivillige organisasjoner ut fra kontorene de har disponert hos fylkesmennene.

– Regjeringens kuttforslag til 4H er uforståelige sett i lys av den viktige rolle denne organisasjonen har i rekruttering til landbruket.  Samtidig har 4H et viktig samfunnsoppdrag gjennom opplysningsvirksomhet. Ikke minst er aktiviteten på 4H-gårdene en viktig møteplass for barn i alle aldre, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

Heidi Greni og representanter for Senterpartiets stortingsgruppe og hovedorganisasjon møtte i dag 4Hs generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang og administrasjonsleder Andre Skeie for å få nærmere informasjon om statsbudsjettets konsekvenser for arbeidet i 4H.

Deres budskap var at situasjonen kunne bli dramatisk for aktivitetstilbudet til medlemmene og for faglig oppfølging og støtte til 4H-gårdene.  Landbruksdepartementet signaliserer at inngått avtale med 4H kan blir sagt opp fra 2016.  Det betyr stor usikkerhet om framtiden for organisasjonen.

– Løftene om å styrke frivilligheten følges opp gjennom store kutt i årets forslag til statsbudsjett.  Senterpartiet vil gjøre alt vi kan for å reversere kuttene.  Jeg håper inderlig vi får med oss flertallet i Stortinget på å opprettholde innsatsen.  Det hviler et spesielt ansvar på regjeringens «samarbeidspartier», KrF og Venstre, mener Heidi Greni.