Meny
Bli medlem

Sp: - En trist dag for idretten

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er skuffet over nivået regjeringen legger seg på når det gjelder momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg. Regjeringen avviser en refusjonsordning for moms slik Stortinget på Senterpartiets initiativ ba om i vår.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon fra 125 til 143 millioner kroner.

-          Det er på langt nær nok. Erfaringene fra de siste to årene er at regjeringen underbudsjetterer ordningen og dermed skaper stor økonomisk usikkerhet for landets idrettslag. Det er fortsatt et stort behov for idrettsanlegg over hele landet og slik det ligger nå strekker ikke bevilgningen til, sier Arnstad og viser til at for 2015 har landets idrettslag søkt om 172 mill. kr. mens regjeringen kun har bevilget 125 mill. kr, sier Arnstad.
 
-          En fortsatt underbudsjettering av ordningen vil føre til avkortning i kompensasjonen og dårligere økonomi for de lokale idrettslagene. Dette er en trist dag for idretten over hele landet, sier Arnstad.
Senterpartiet ønsker å gi idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Da Stortinget tidligere i år behandlet Senterpartiets forslag om dette fikk Senterpartiet gjennomslag for hovedintensjonen i forslaget fra et bredt flertall av partiene.
-          For Senterpartiet, og ikke minst for idretten, var dette en viktig seier og det var nødvendig for å gi landets idrettslag en forutsigbarhet rundt økonomien ved bygging av anlegg.  Da er det desto mer skuffende at regjeringen avviser forslaget og ikke følger opp med tilstrekkelig bevilgning i statsbudsjettet, sier Arnstad.
 
-          Når frivillige idrettslag stiller opp med dugnadstimer og kronerulling, så bør staten stille opp med ordninger som gir garantier og ikke usikkerhet for økonomien i prosjektene. Senterpartiet forventer fremdeles at regjeringen følger opp denne viktige saken, avslutter Arnstad.