Meny
Bli medlem

Sp er opptatt av satsing på sjømatnæringen

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiets visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, sier Trygve Slagsvold Vedum, som er leder av Senterpartiets programkomite.

Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Verdiskapingen fra våre felles fiskeressurser skal i størst mulig grad komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode.

Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter - både på hav og land, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Senterpartiet er særlig opptatt av å legge til rette for de lokalt forankrede selskapene i fiskeri- og havbruksnæringen, med mange små og mellomstore bedrifter. Fiskeri- og havbruksnæringen skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet, og Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for økt videreforedling i Norge.

- Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer, sier Vedum.

- Sp er opptatt av å styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av kystflåten. I den sammenheng vil vi at kvoter til forskningsfangst skal reduseres og at fristilt kvantum avsettes til rekrutteringsordninger for de minste flåtegruppene. Dette er viktig for å styrke rekrutteringen til næringa. I tillegg vil vi åpne for å vurdere justering av kvotegrunnlaget innenfor de enkelte flåtegruppene med sikte å styrke lønnsomheten i kystflåten. Dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringa i dag. - Sp har bestandig ført en moderat og tilbakeholden linje på dette området, der en særlig har lagt vekt på hensyn til de aller minste fartøyene. Senterpartiet er skeptisk til strukturering av de minste fartøyene, avslutter Vedum.