Meny
Bli medlem

Sp får viktig gjennomslag for ideelle i omsorgssektoren

Sist endret: 27.09.2020
- Sp har fått gjennomslag i Stortinget om å fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, sier Kjersti Toppe.

 


 
29. november avga Stortingets Helse- og omsorgskomite sin innstilling til Representantforslag fra Senterparti-representantene Anne Tingelstad Wøien, Gerd Eli Berge og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030.
 
- Senterpartiet mener det er på tide å diskutere og ta stilling til hva man vil med ideell sektor. Uten at Stortinget og regjeringen har tatt stilling til hvor stor ideell sektor som er ønskelig i Norge, og ikke minst hvor stor kommersiell sektor skal få lov å bli på bekostning av ideell sektor, er det vanskelig å lage et regelverk og metoder for anskaffelser som underbygger dette målet, sier nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe .
 
Toppe mener derfor Senterpartiet har fått et viktig gjennomslag når komiteen nå stiller seg bak forslaget der:
 
«Stortinget ber regjeringen fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet måte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette».
 
- Det er en viktig målsetting Stortinget nå ber regjeringen om å sette. Det er særlig viktig at Stortinget ikke nøyer seg med målsettingen, men også krever at regjeringen kommer opp med en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå en målsetting om vekst, slår Toppe fast.