Meny
Bli medlem

Sp får viktig gjennomslag for landets idrettslag

Sist endret: 27.09.2020
Stortingets Familie- og kulturkomité behandlet i dag 15. april forslaget fra Senterpartiet om å gi idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
-        For Senterpartiet er dette en viktig seier på vegne av landets idrettslag, sier parlamentarisk leder og idrettspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Arnstad.
 
Med dagens ordning risikerer idrettslag, som gjennom dugnad har klart å realisere idrettsanlegg, å få momskompensasjonen fra staten avkortet på dersom bevilgningen vedtatt av Stortinget ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene.
 
-        Selv om det i innstillingen ligger to alternative bestillinger til regjeringen, er jeg glad for at både flertallet og mindretallet i komiteen så tydelig slutter seg til hovedelementet i Senterpartiets forslag om å endre dagens refusjonsordning fra en rammestyrt ordning til en regelstyrt ordning. Dette vil gi idrettslag og andre frivillige organisasjoner den nødvendige forutsigbarheten når de påtar seg samfunnsoppdraget med å bygge idrettsanlegg, sier Arnstad.
 
Dagens innstilling viser en bred politisk enighet om at ordningen bør utredes og endres i tråd med Senterpartiets forslag.
 
-        Regjeringen får nå en så klar marsjordre fra Stortinget at jeg forventer at regjeringen gir dette den nødvendige prioritet slik at ordningen endres i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, sier Arnstad.
 
Stortinget skal stemme over forslaget 5. mai.