Meny
Bli medlem

Sp for lavmoms på både papir- og nettaviser

Sist endret: 27.09.2020
? Utviklingen går fort, og flere og flere vil lese avis på nett. Derfor vil vi sikre at avishusene kan ta betalt for nettinnhold uten å komplisere det med to forskjellige momssatser og uten at nettavisene blir dyrere enn papiravisene, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB.
 Etter å ha lagt spørsmålet om moms på nettaviser til side da programmet ble vedtatt i vår, har Senterpartiet nå kommet fram til at både papir- og nettaviser bør ha lik – og lav – moms.
 
– Det var litt prematurt for oss å ta debatten da programmet skulle vedtas, men vi har gått flere runder på dette, og det er godt forankret i partiledelsen, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB.
 
– Utviklingen går fort, og flere og flere vil lese avis på nett. Derfor vil vi sikre at avishusene kan ta betalt for nettinnhold uten å komplisere det med to forskjellige momssatser og uten at nettavisene blir dyrere enn papiravisene, sier hun.
 
I dag er papiraviser fritatt for moms, mens det er 25 prosent moms på nettaviser. Partiet sier endringen skal bidra til i sikre mediemangfold og styrke det offentlige ordskiftet. Det er også derfor de vil opprettholde pressestøtten.
 
– Vi er opptatt av å sikre mangfoldet også utenfor de store byene og at lokalavisene skal bestå, sier Olov Grøtting, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Hedmark. Hun understreker at partiet ved å gå inn for den lave momssatsen, som for tiden er 8 prosent, på alle plattformer, legger seg på samme linje som Mediebedriftens Landsforbund (MBL).
 
– I utgangspunktet kunne nok mange ønsket seg noe annet, men MBL har sagt at de går for lavmoms for å sikre likebehandling, sier Grøtting til NTB.