Meny
Bli medlem

Sp frykter sentralisering av høyere utdanning

Sist endret: 27.09.2020
Sentralisering av studietilbud ble tema i Stortingets spørretime i dag da stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, tok opp tematikken med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I forkant av fusjonsprosessen sa statsråden at prosessen ikke skulle føre til nedlegging av studiesteder.
 
-          Med ny finansieringsordning for sektoren ser vi likevel at for eksempel den tidligere Høgskolen i Nesna, som tilhører Nord Universitet, kan bli ribbet for studietilbud. Regjeringen kaller det strukturendringer, vi kaller det sentralisering, sier Tingelstad Wøien.
 
-         Sett i lys av de prosessene vi nå ser, er det på sin plass å spørre statsråden om regjeringen vil gripe inn dersom prosessene fører til ytterligere sentralisering av studietilbud for lærere, sykepleiere og ingeniører som vi trenger i hele landet, sier Tingelstad Wøien.
 
Senterpartipolitikeren som er 2. nestleder i KUF-komiteen på Stortinget lot seg ikke imponere over svaret til kunnskapsministeren som ikke var bekymret for utviklingen, men tvert i mot mente at de nye universitetene kom godt ut.
 
Den nye finansieringsordningen premierer de universitetene som utdanner til «dyre» yrker som leger, ingeniører og arkitekter, mens de universitetene og høgskolene som utdanner lærere, sykepleiere og sosionomer får mindre. I tillegg tar man fra basisfinansieringen til institusjonene og gir til de som trekker til seg bidrags- eller oppdragsforskning.
 
-         Det er ikke vanskelig å tenke seg at det vil være vanskeligere å få forskningsoppdrag utenfra for de som utdanner lærere og sykepleiere enn det vil være for de som utdanner ingeniører. Dette gjør at vi er bekymret for hvordan dette vil slå ut for de ulike studiestedene på sikt, sier Tingelstad Wøien.
 
Senterpartiet mener at i vårt langstrakte land, med store avstander og variert næringsstruktur, er det nødvendig å sikre at alle deler av landet har et bredt studietilbud som passer behovene i arbeids- og samfunnslivet. Det var også grunnen til opprettelsen av landets distriktshøgskoler i sin tid.
 
-         Senterpartiet har advart mot dette. Ikke minst med tanke på profesjonsutdanningene, de yrkene vi trenger over alt i alle kommuner i hele landet, som lærere, sykepleiere, ingeniører osv, avslutter Tingelstad Wøien.