Meny
Bli medlem

Sp frykter studentene må betale for regjeringens ambisjoner

Sist endret: 27.09.2020
I dag legger regjeringen frem stortingsmelding om struktur og finansiering om høyere utdanning.

-          Regjeringen går baklengs inn i prosessen og løser utfordringene stykkevis og delt. Nye kvalitetskrav kombinert med at urettferdigheten i finansieringssystemet videreføres, vil bety at regjeringen på sikt presser fram tvangssammenslåing av høyskoler, sier 2.nestleder i KUF-komiteen og utdanningspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien.
 
Tingelstad Wøien mener dette vil ramme mange av de institusjonene som i dag skårer høyt på utdanningskvalitet. I tillegg frykter Tingelstad Wøien for at kostnadene ved selve fusjonsprosessen og en vekting av kvalitetskrav i favør av fremragende forskning vil trekke ressurser bort fra undervisningen.
 
-          Jeg er bekymret for at det er studentene som må betale regningen for regjeringens ambisjoner, sier Tingelstad Wøien.
 
Tingelstad Wøien mener dagens beregning av basisbevilgningen hviler på gamle og utdaterte politiske prioriteringer. Høyskolene er betydelig mer kostnadseffektive produsenter av kandidater med arbeidslivsrettede profesjonsutdanning for sine regioner.
 
-          De leverer sykepleiere og lærere til en lavere pris enn universitetene, men får ikke betalt for dette på samme måte. Mange skårer høyt på relevans og på deler av effektivitetsindikatorene, og rekrutterer på en måte som bidrar til geografisk og sosial utjevning, sier Tingelstad Wøien.
 
-          Det er skuffende og oppsiktsvekkende at skjevhetene i finansieringssystemet foreslås videreført.Det vil innebære at institusjoner med lav basisbevilgning vil få et svakere strategisk handlingsromog mulighet til å skåre optimalt på kvalitetsindikatorene enn institusjonene som av historiske årsaker er tildelt en høy basiskomponent. Dette burde regjeringen ha rettet opp i, legger Tingelstad Wøien til.
 
 Selv om regjeringen ikke direkte foreslår en reduksjon i antall studiesteder, er Senterpartiet bekymret for at konsekvensen på sikt kan bli nettopp sentralisering av studietilbud.
 
-          Regjeringen kan ikke utstede garantier mot at fusjonerte og autonome institusjoner etter hvert vil foreta endringer i tilbudsstrukturen for å samle fagmiljøer og foreta prioriteringer som vil kunne føre til sentalisering av campusstrukturen, sier Tingelstad Wøien.