Meny
Bli medlem

Sp gir ikke opp kampen for allmennlæreren

Sist endret: 27.09.2020
Høsten har vært preget av lange og mange protester fra tusenvis av lærere etter vedtaket om at kompetansekrav for lærere skal ha tilbakegivende kraft. - Jeg hadde i det lengste et håp om at Arbeiderpartiet og Venstre ville snu, sier Tingelstad Wøien.
 

                                                                                
Høsten har vært preget av lange og mange protester fra tusenvis av lærere etter vedtaket om at kompetansekrav for lærere skal ha tilbakegivende kraft. Det nye kravet betyr at grunnutdanningen til allmennlærere utdannet før 2014 ikke lenger er godkjent. Innen 2025 kan nærmere 40.000 lærere bli avskiltet om de ikke setter seg på skolebenken. Senterpartiets skolepolitisk talskvinne, Anne Tingelstad Wøien, har stått i front og på lærernes side i denne saken. Etter dagens avstemning i Stortinget fikk ikke Senterpartiet flertall for forslag om å sikre fortsatt undervisningskompetanse for alle lærere, men kampen er ikke over lover Senterpartiet.
 
- Da reglene ble endret av Stortinget i juni var det kun Senterpartiet som stemte i mot å gi tilbakevirkende kraft for de skjerpede kompetansekravene som er stilt for norsk/samisk, matte og engelsk. Nå fikk vi med oss SV, KrF og Miljøpartiet de Grønne. Jeg kommer ikke til å gi meg før jeg får med flere partier på dette, sier Tingelstad Wøien.
 
Senterpartipolitikeren er særlig skuffet over Arbeiderpartiet og Venstre som ikke ble med og støttet Senterpartiets forslag.
 
- Jeg hadde i det lengste et håp om at Arbeiderpartiet og Venstre ville snu og stemme for vårt forslag, og forstår ikke hvorfor disse partiene ikke benyttet denne anledningen til å be regjeringen utrede saken på nytt, sier Tingelstad Wøien.
 
Senterpartiet frykter at disse lovendringene vil få uheldige konsekvenser, og mener også at dette innebærer en svekkelse av lærernes stillingsvern. Derfor kommer Senterpartiet på nyåret til å fremme et tilsvarende forslag.
 
- Det å avskilte erfarne lærere fra å undervise i fag de har fagkompetanse og lang erfaring i, er ikke bare dårlig personalpolitikk, det er også dårlig ressursutnyttelse både menneskelig, faglig og økonomisk. Allmennlæreren har vært, og er, viktig for Norge. Kampen er ikke over, avslutter Tingelstad Wøien.
 
?