Meny
Bli medlem

Sp inviterer til miniseminar om arkivverket 1. mars

Sist endret: 27.09.2020
Sps stortingsgruppe inviterer til miniseminar om arkivverkets organisering, statsarkivene og den fremtidige regionale utviklingen og oppgaveløsningen.
 

VELKOMMEN TIL MINISEMINAR OM ARKIVVERKET 1. MARS

-  Arkivverkets organisering, Statsarkivene og den fremtidige regionale utviklingen og oppgaveløsningen

Stortinget, Åpent møte, kl. 09.00 – 11.30 (T 614), inngang Nedre Vollgate 20
– oppmøte senest kl. 08.50
Påmelding senest kl 12.00 29. februar til: [email protected]
Arrangør: Senterpartiets stortingsgruppe ved Kjersti Toppe

Arkivverket består av sentralorganet Riksarkivet og 8 statsarkiv.  Stiftsarkivet i Trondheim ble etablert som det første i 1850 og sist ut var statsarkivet i Tromsø i 1987. Ved behandlingen av Arkivmeldingen (Meld.St 7 (2012-2013) ga Stortinget sin tilslutning til at:

Arkivverket må organiserast slik at behovet for nasjonal samhandling og samordning blir sikra. Samstundes er det behov for statleg innsats på det regionale planet. Statsarkiva bør derfor ha kapasitet og nødvendig handlingsrom til å yte tilstrekkeleg innsats regionalt.

Hvordan sikre Statsarkivene kapasitet og nødvendig handlingsrom for å yte tilstrekkelig innsats regionalt, slik Stortinget har bedt om?

PROGRAM

Ordstyrer: Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant Senterpartiet

09.00 – 09.05 Velkommen ved Kjersti Toppe, stortingsrepresentant Senterpartiet

09.05- 09.35 Inga Bolstad, Riksarkivar
                      Lene Walle, Regiondirektør 
                      Guri Lande, Strategisjef

Har 25.02.  meddelt at de trekker seg, medfører mulige forskyvninger. Miniseminaret gjennomførs som planlagt.

09.35- 09.45 Ivar Fonnes tidl. Riksarkivar

09.45 – 09.55 Hans Eyvind Næss, forsker og tidl. Statsarkivar Stavanger

09.55- 10.05 Pause

10.05 – 10.15 Eirik Hachvaag Andersen, rådgiver Statsarkivet Trondheim

10.15- 10.30 Yngve Nedrebø, statsarkivar Bergen

10.30- 10.40 Torkel Thime, førstearkivar Statsarkivet i Stavanger

10.40- 10.50 Frode Ulvund, professor i historie, Universitetet i Bergen

10.50-11.00 Edmund Bolstad, advokat 

11.00- 11.10 Gro Hagemann, Professor emerita Universitetet I Oslo, Leder for den norske historiske forening (HIFO)

 

11.10 - 11.25 Dialog og innlegg fra salen 

11.25- 11.30 Avslutning ved Kjersti Toppe