Meny
Bli medlem

SP: - Kommunene og pendlerne og landets strømbrukere er igjen budsjettapere

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringspartiene, KrF og Venstre ble i dag, mange dager på overtid, enige om en budsjettavtale. De mange dagene med forhandling på overtid har likevel ikke gjort budsjettet godt nok til å skape arbeidsplasser og gode nærmiljø i hele landet mener leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.
  •           Budsjettet prioriterer fortsatt for lite midler til å skape gode tjenester nært folk. Kommunene har ansvaret for de viktigste velferdstjenestene som skole, barnehage og eldreomsorg. I tillegg vil kommunene få store oppgaver med å bosette og integrere de mange tusen flyktningene som er kommet til landet. Til dette viktige arbeidet trenger kommunene store ressurser og det har verken regjeringspartiene eller Krf og Venstre evnet å prioritere, sier Vedum.

 

-    I Senterpartiets alternative budsjett legger vi opp til å øke satsingen på norske kommuner med over 6 milliarder. Det viser at det er mulig å prioritere kommunenes økonomi selv i utfordrende økonomiske tider, fortsetter Vedum.

 

Senterpartiet er kritisk til økningen i el-avgiften som inngår i forliket, og som innebærer at el-avgiften i løpet av ett år har økt med over 2 mrd. kroner.

 

  •           Alle gode ting er ikke tre. Dette er tredje gangen på bare ett år at regjeringen og støttepartiene sender regninga til strømbrukerne gjennom økning av el-avgiften. Senterpartiet mener det er feil å øke el-avgiften fordi det er en målrettet avgiftsøkning for norske bedrifter og privathusholdninger som rammer alle uavhengig av lønnsomhet og inntekt, sier Vedum.

 

Senterpartiet mener det er uforståelig at pendlerfradraget ikke er forbedret i forliket mellom regjeringspartiene og støttepartiene.

 

  •           Senterpartiet synes det er underlig at regjeringspartiene, Krf og Venstre gir en målrettet skatteskjerpelse til pendlerne gjennom å kutte i pendlerfradraget. Når arbeidsledigheten stiger må vi forvente at flere må pendle  til jobb, derfor mener vi at å kutte i pendlerfradraget er en dårlig prioritering nå. I vårt alternative budsjett har Senterpartiet brukt 790 millioner på å forbedre pendlerfradraget, sier Vedum.

 

Prosessen knyttet til statsbudsjettet har vært preget av utsatte frister og stor uenighet mellom regjeringen og støttepartiene.

 

  •           Senterpartiet er bekymret for den tilsynelatende handlingslammelsen til regjeringen. Vi er inne i en tid med raskt økende arbeidsledighet og store flyktningstrømmer. Skal Norge som samfunn klare å håndtere denne situasjonen godt trenger vi en handlekraftig og styringsdyktig regjering. Årets budsjettprosess har vært rotete og forsinket, det gjør at vi har mistet verdifull tid som vi burde ha brukt til å sette i gang tiltak for å motvirke arbeidsledighet og for å starte med integreringsarbeid, avslutter Vedum.

 

 

For ytterligere kommentarer, kan Vedum kontaktes via undertegnede.