Meny
Bli medlem

Sp krever at Listhaug tar ansvar

Sist endret: 27.09.2020
Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukerlag har i dag presentert et krav på 1,5 mrd. - Det er et rimelig krav fra organisasjonene om man både skal øke matproduksjonen og ha et landbruk med store og små bruk over hele landet, sier Geir Pollestad (Sp).

- Det er et rimelig krav fra organisasjonene om man både skal øke matproduksjonen og ha et landbruk med store og små bruk over hele landet. Det forutsetter at bondens inntekt øker sier stortingsrepresentant og leder i Stortingets næringskomite Geir Pollestad (Sp).

Listhaug har til media sagt at det ikke er aktuelt å øke overføringene til landbruket.

- Det er svært kritikkverdig og amatørmessig av Listhaug å komme med slike utsagn i forkant av forhandlingene. Listhaug må ta hensyn til at stortingsflertallet heldigvis ikke deler hennes syn på norsk matproduksjon. Tar ikke Listhaug ansvar, så mener Senterpartiet at Stortinget må ta ansvar for å trygge norsk matproduksjon, sier Pollestad.