Meny
Bli medlem

Sp krever handling mot antibiotikaresistens

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet vil fremme konkrete forslag som sikrer tryggheten og helsen til norske borgere mot en uønsket utvikling med mer antibiotikaresistens.

 

Senterpartiet vil fremme konkrete forslag som sikrer tryggheten og helsen til norske borgere mot en uønsket utvikling med mer antibiotikaresistens. I dag hadde Senterpartiets stortingsgruppe seminar om antibiotikaresistente bakterier, med over 80 deltagere fra universiteter, landbruket, bedrifter, veterinærer og offentlig forvaltning. Fagfolkene var enige i at vi står ovenfor store utfordringer om ikke vi gjør grep for å stoppe fremveksten av resistente bakterier.

 - Norge har  mindre utfordringer med resistensutvikling enn andre land i Europa, men bruk og feilbruk av antibiotika både på sykehus, sykehjem og hos fastlegene gjør at risikoen fors resistensutvikling er sterkt økende også i Norge. Derfor kreves det en særskilt politisk satsing på forebygging, kunnskapsinnhenting og klare mål og tiltak for hindre at banale behandlinger og infeksjoner igjen blir dødsfarlige, sier helsepolitisk talskvinne og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Blant de faglige innledningene ble det trukket frem at jordbruket har stort ansvar for å hindre at det vokser frem resistente bakterier i mat og miljø som kan true vår helse. 

I dag har vi hørt klare advarsler fra en rekke fagfolk mot å legge opp til en matproduksjon der antibiotikaresistens får bre om seg. Per i dag bruker norsk landbruk svært mye mindre antibiotika enn landbruket for eksempel i Danmark og Nederland, men flere av fagfolkene vi har hørt i dag presiserer at dette er et resultat av politisk vilje til å prioritere god dyrehelse, lav dyretetthet og gode kontrollrutiner. Det mener vi regjeringen bør ta innover seg før de gjør store endringer i en sektor som har svært stor påvirkning folkehelsen, sier partielder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dag Berild, spesialist i infeksjonssykdommer (Oslo universitetssykehus) sa på seminaret at all moderne medisin hviler på antibiotika, og at en fremvekst av disse bakteriene både vil koste helsevesenet store penger og i verstefall kan vanlige sykdommer bli vanskelige å kurere.

Senterpartiet mener at en rekke grep må gjøres for å hindre at dette utvikler seg i Norge, og vil fremme forslag om konkrete strategiplaner for reduksjon i antibiotikaresistens både i humanmedisin og i veterinærmedisin. Det trengs en analyse av hvilke konsekvenser det vil få for jordbruket om Norge legger opp til økt industrialisering, det må lages en egen handlingsplan på helseområdet, norske sykehus må få på plass digitale systemer som gjør kartlegging av antibiotikabruk og resistensutvikling mulig og vi må føre en restriktiv politikk som hindrer at smitte tas inn i landet når det gjelder import av mat og fritt sykehusvalg over landegrenser.