Meny
Bli medlem

Sp krever kompensasjon for økt arbeids-giveravgift i tillegg til bevilgninger i NTP

Sist endret: 27.09.2020
- I vår varslet regjeringen at den ville komme med ekstra midler til infrastrukturtiltak i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift når bl.a. transportsektoren nå blir tatt ut av ordningen. Vi forventer at disse midlene kommer i tillegg til midlene som skal gå til Nord-Norge gjennom nasjonal transportplan, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

Fredag besøkte Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Finnmark. Her møtte han blant annet møte Norsk lastebileierforbund og en transportbedrift i Alta som blir berørt av økt arbeidsgiveravgift.

 

Før sommeren ble det klart at blant annet transportsektoren ville bli tatt ut av ordningen med lavere arbeidsgiveravgift. Regjeringen har varslet at opp mot 80 prosent av den økte arbeidsgiveravgiften vil ramme arbeidsgivere i Nord-Norge. Nå er Senterparti-lederen opptatt av at de økte midlene til infrastrukturtiltak i Nord-Norge som ble varslet før sommeren blir et tillegg til midlene som den nordligste landsdelen får gjennom Nasjonal transportplan.

 

- Det er grunn til bekymring for dette når man ser på hva regjeringen hittil har prioritert i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett for dette året. Det er blitt systematisk kuttet i ordninger som kommer distriktene til gode, mens skatteletten har vært svært målrettet mot Oslo Vest, Asker og Bærum, sier Vedum.

 

Han viser til at regjeringen hittil har kuttet Finnmarkstillegget i barnetrygden, gitt lavere fiskeri- og jordbruksfradrag, gjort det dyrere for bedrifter som må permittere ansatte og har gitt etter for EU-krav som gir økt arbeidsgiveravgift i distrikts-fylker.

 

- Senterpartiet er bekymret for utviklingen i de nordligste fylkene hvis regjeringens sentraliseringspolitikk fortsetter i like raskt tempo som hittil, sier Vedum.