Meny
Bli medlem

Sp krever tilbud til personer med demens

Sist endret: 27.09.2020
Det er i dag anslått 23 000 personer med demens som bor i eget hjem, med behov for et dagtilbud uten å få tilbud om det. I dag fremmet Senterpartiet et forslag i Stortinget om å opprette 9000 nye dagaktivitetsplasser de neste tre årene.

-    Personer med demens står i dag i kø for å få et dagaktivitetstilbud, uten at det gjøres noe for å skape et bedre tilbud. All debatten er om sykehjemsplasser, samtidig som alle de som bor hjemme uten tilbud glemmes, sier Kjersti Toppe som er stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet.

I dag er det en tilskuddsordning for kommuner som vil opprette dagaktivitetstilbud. Erfaringen er at tilskuddet ikke blir brukt opp. 160 kommuner har ikke søkt om tilskudd i fjor.

-    Vi foreslår å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at det innen 2015 blir en plikt for kommunene å ha et dagaktivitetstilbud. I dag kan kommunene velge dette selv. Vi foreslår et forpliktende mål om at alle hjemmeboende personer med demens, får tilbud om dagaktivitetstilbud innen 2017, fortsetter Toppe som og er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

For å oppnå målet om et godt tilbud for de demente må det minst opprettes 3000 dagaktivitetsplasser i året de neste tre årene. I fjor ble det bare opprettet 600 plasser. En slik satsing vil derfor bety et stort løft for de hjemmeboende personer med demens.

-    I forslaget vårt ligger det og inne nye økonomiske ordninger for å få dette til. I første omgang må det statlige tilskuddet økes slik at det blir like stort som ved bygging av sykehjemsplasser. Hele utbyggingen må fullfinansieres fra staten sin side. Øremerking kan vurderes i en opptrappingsfase, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.
 
Sp har vist motstand til å øremerke for store deler av helse- og omsorgsfeltet, og går derfor en annen vei enn det som Arbeiderpartiet sitt helseutvalg tidligere har foreslått.

-    Eldreomsorg er den viktigste oppgaven til kommunen, og kan ikke tas fra det ansvaret. Men vi mener at målrettede satsinger må til for å gi løftet som trengs på enkelte områder. Eldre og tilbudet om dagaktivitetsplasser er ett slikt område, avslutter Kjersti Toppe.


For ytterlige kommentarer:
Kjersti Toppe, 40286286
Lars Vangen, medierådgiver, 99240187