Meny
Bli medlem

Sp lanserer sitt alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet vil ha et solidarisk helsevesen, demokratisk styrt og folkelig forankret. Det sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sps helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe da «FOLKETS HELSETJENESTE», Sps alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan ble presentert 22. oktober.

 

 

- Vi avviser alle Høies 3 utviklingsmodeller slik de ble presentert i sykehustalen 7. januar. Høies løsning vil innebære en nedleggelse av lokalsykehus og en sentralisering av akuttberedskap , sier Toppe.

- Beredskap, trygghet og kvalitativt gode helsetjenester skal gjelde i hele landet. Vi vil gjøre helsetjenesten i stand til å bære sitt samfunnsansvar gjennom en ny modell for norske sykehus:  nettverksmodellen, sier Toppe.

- Vi foreslår en fjerde utviklingsmodell for fremtidens sykehus: En nettverksmodell for utvikling av kvalitet der lokalsykehusenes rolle styrkes.  Vår nettverksmodell bygger på samarbeid mellom sykehus, ikke konkurranse, som i dag gjennomsyrer sykehusvesenet, sier Toppe.  

Senterpartiet vil avvikle foretaksmodellen og mener at sykehusene må styres gjennom en forvaltningsmodell med folkevalgt styring nasjonalt, regionalt og lokalt. Sykehusene videreføres med statlig eierskap. Styring av sykehussektoren skal skje innenfor rammene gitt av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan. 

Senterpartiet mener at sykehus må finansieres som skole og eldreomsorg, gjennom rammebudsjetter over statsbudsjettet. Dagens forretningssystem etter regnskapsloven bør avvikles og erstattes av kommunenes og fylkeskommunens budsjett- og regnskapssystem.

 

Under presentasjonen av «FOLKETS HELSETJENESTE» - Sps alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan i dag, sa koordinator Bente Øien Hauge fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene bl.a.:

 

- Jeg er utrolig begeistret for begrepet Folkets helsetjeneste. Jeg føler at Senterpartiet vil gi oss sykehusene tilbake.

 

- I mine mer enn 10 år som sykehusaksjonist har jeg gjennom min lokale aksjon og Folkebevegelsen vært med på å lage flere trykksaker og rapporter, og kommet med innspill til ulike planarbeid, utredninger og publikasjoner. Det er et enormt volum trykte sider som er produsert om sykehus, uten at det har ført frem til gode løsninger. Det er derfor imponerende å se at arbeidsgruppen som har utarbeidet planen, på bare 40 sider, har klart å samle så mye erfaringer, faglighet, samfunnsmessige hensyn - og dermed legge premissene for en fornuftig og realistisk plan for organisering av sykehusene i landet.

 

- Uansett hvilket politisk ståsted man har, er det ikke til å diskutere at Senterpartiet er det partiet på Stortinget som i mange år har utmerket seg ved å gå langt grundigere inn i det som skjer i helseforetakene enn noen andre. Jeg vet at dere har hatt bred kontakt med alt fra forskningsmiljøer, lokalpolitikere, fagpersonell, pasienter og andre. Dere har turt å gå bakom det som skjer i offentligheten, bak kulissene. Og det er vi veldig takknemlige for, alle vi som kjemper for lokalsykehus og en demokratisk styring av denne sektoren. I styringen av et så sentralt velferdstilbud som sykehus må vi har ærlighet om mekanismene og realitetene.

 

- Jeg har ikke rukket å gå i dybden på dokumentet ennå, men jeg ser at alle de viktigste poengene fra mange års debatt er med. I tillegg har dere lansert konkrete forslag til løsninger. Jeg gleder meg til å lese!