Meny
Bli medlem

Sp med det største samferdselsbudsjettet på Stortinget

Sist endret: 27.09.2020
- Det er bare å beklage, men de borgerlige partiene nedprioriterer viktige samferdselsutfordringer i distrikts-Norge, sier Sps transportpolitiske talskvinne, Janne Sjelmo Nordås.


 

 

- Det er bare å beklage, men de borgerlige partiene nedprioriterer viktige samferdselsutfordringer i distrikts-Norge, sier Senterpartiets transportpolitiske talskvinne, Janne Sjelmo Nordås fra Nordland, i forbindelse med at Transportkomiteen på Stortinget i dag avgir sin budsjettinnstilling. – Vi legger fram en rekke omprioriteringer og forslag, men de ser alle ut til å bli nedstemt i Stortinget.

- Jeg syns det er grunn til å minne om at Sp’s forslag til statsbudsjett – som i fjor – inneholder mer samferdselspenger enn det de borgerlige partiene går inn for. Med vårt alternativ ville det altså blitt høyere aktivitet enn det regjeringen nå får til, sier Nordås.

Sp-budsjettet er det som har den suverent største samferdselssatsingen med nesten 1,5 mrd. kroner mer enn regjeringens opprinnelige forslag. Til sammenligning øker de borgerlige partiene samferdselsbudsjettet med 76 mill. kr, Ap øker med 463 mill. kr og Venstre med 676 mill. kr, forklarer Nordås.

Merkelige kutt i tunnelsikring og fornying

- Jeg syns dessuten er dypt beklagelig at regjeringen og KrF og Venstre kutter på flere viktige samferdselsposter. Budsjettavtalen innebærer f.eks. kutt i  «Drift og vedlikehold» hos Vegvesenet på hele 440 mill. kr, der 100 mill. kr av kuttet handler om tunnelsikring. Posten «Fornying» blir kuttet med 289 mill. kroner. Dette et høyst reelt kutt for oppgradering og vedlikehold av tunneler på 389 mill. kroner, som verken Sp eller Ap stiller seg bak.

- Det som er gledelig, er at Ap på mange felter finner sammen med oss. Dette peker framover mot stortingsvalget i 2017, da vi må gjøre alt vi kan for å skape et nytt politisk flertall i Norge. Den blåblå regjeringen har demonstrert at den har få politiske løsninger som ikke innebærer sentralisering. Jeg har med glede registrert at dette har bidratt til å skape mer forståelse for distriktenes behov i Ap.

Velger å være optimist

- Når jeg ser på transportkomiteens innstilling, er det flere grunner til pessimisme. Våre forslag om storsatsing på kyst- og farleder, krafttak for bedre bredbånds- og mobildekning, mer penger til å fjerne flaskehalser på riks- fylkes og kommuneveier, om et krafttak for rassikring, om halverte bomsatser for næringslivet, om å fase inn en ny TT-ordning for funksjonshemmede, flere krysningsspor på jernbanen og så videre, vil bli nedstemt.

- Men jeg velger likevel å være optimist, understreker Nordås. I den stortingsperioden vi nå er inne i, gjøres det atskillig arbeid for å smi sammen et fundament for en ny retning etter valget i 2017. Den som leser Transportkomiteens budsjettinnstilling med dette for øye, vil ha mange grunner til å glede seg.

- Her er det rødgrønn satsing på alle transportfelt, både vei, jernbane, kyst og luftfart. - Jeg har lagt merke til at vi har en samferdselsminister med særlig stor tro på egen innsats. Det er vel og bra, men jeg syns det er på sin plass å minne ham om at han nå roser seg selv for å gjennomføre en rødgrønn transportplan framlagt av en samferdselsminister fra Sp.

- Og hadde han styrt på grunnlag av Senterpartiets alternative budsjett, ville han hatt langt mer penger å rutte med i 2016 enn hva det nåværende flertallet gir ham, avslutter Nordås.