Meny
Bli medlem

Sp med milliardløft til norske kommuner

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet øker inntektene til kommunesektoren med 3 mrd. kr. for 2017 ut over regjeringens opplegg. ? Vi reagerer sterkt på at regjeringen bruker inntektssystemet til å smøre kommunereformen i stedet for å sikre likeverdige tjenestetilbud i hele landet, sier Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Partiet avviser innføringen av nytt inntektssystem for kommunene fordi det vil føre til en systematisk overføring av budsjettmidler til de største kommunene på bekostning av mellomstore og mindre kommuner.

-          Det er nødvendig å styrke kommunesektorens inntekter. Vi foreslår å øke rammene til kommunene med 2 mrd. kr. og til fylkeskommunene med 1 mrd. kr. ut over regjeringens opplegg.  Samtidig sier vi nei til omfordelingen mellom store og mindre kommuner. Vi reagerer sterkt på at regjeringen bruker inntektssystemet til å smøre kommunereformen i stedet for å sikre likeverdige tjenestetilbud i hele landet, sier Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene har møtt sterk motstand fordi det legger opp til å skille mellom såkalt frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i kommunene uten faglig begrunnelse for dette. Tvert om advarte Borgeutvalget, som tidligere har utredet inntektssystemet, mot å fordele rammeoverføringene til kommunene på  slike kriterier.
 
-          Senterpartiet ber regjeringen forberede endringer i inntektssystemet bedre gjennom at det opprettes et bredt sammensatt offentlig utvalg for å vurdere kriteriene i inntektssystemet. Vi mener omfattende endringer i fordelingen av inntektene til kommunene må være langt bedre begrunnet enn det regjeringen har gjort denne gang, sier Greni.

Kommunereformen skal avsluttes våren 2017 gjennom regjeringens oppsummering av reformen og eventuelle forslag til Stortinget om å bruke tvang for å slå sammen kommuner. I kommuneproposisjonen foreslås det nye penger til infrastrukturtiltak og støtte til kommuner som danner nye regionsentra etter sammenslåing.
 
-          Jeg merker meg at statsråd Sanner mener reformen har stor lokal støtte. Sannheten er heller at hele kommunereformen har kollapset etter at resultatene fra folkeavstemmingene viser stor folkelig motstand mot de forslagene til kommunesammenslåinger som er framforhandlet. Senterpartiet står sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstre om å avvise tvang i innspurten av reformen. Jeg synes det er beklagelig at ikke også KrF og Venstre støtter oss i dette. Likevel tror jeg det skal bli svært vanskelig for regjeringen og få Stortinget med på å tvinge sammen kommuner som har avvist dette gjennom lokale folkeavstemminger og kommunestyrevedtak, oppsummerer Heidi Greni.