Meny
Bli medlem

Sp med milliardsatsing til kommunene

Sist endret: 27.09.2020
Sp har en kraftig satsing på kommunene i sitt alternative budsjett, overføringene blir samlet økt med 6 milliarder kroner. - For oss er det viktig å skape gode nærmiljø over hele landet med tjenester nært folk, sier Vedum.

 

 

- Senterpartiet prioriterer å øke budsjettene til landets kommuner. For oss er det viktig å skape gode nærmiljø over hele landet med tjenester nært folk. Da er det avgjørende at kommunene har økonomiske rammer til å skape en gode skoler og barnehager og ha omsorgsplasser til alle eldre som ikke lenger kan bo hjemme. Vi vet også at kommunene trenger ekstra midler for å takle bosetting av de mange flyktningene som kommer. Derfor er det så viktig for Senterpartiet å prioritere kommuneøkonomi nå , forteller Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Den blåblå-regjeringens politikk tar Norge i feil retning og vil føre til større forskjeller og mer sentralisering, mener senterpartilederen.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 vil føre til svekket eldreomsorg, dårligere skoletilbud, svekket sosialt sikkerhetsnett som barnevern og helsetilbud, mindre til kultur og manglende mulighet til å bidra i utviklingen av nytt næringsliv. Dette er etter Senterpartiets mening ikke forsvarlig og med vårt budsjettforslag ønsker vi å rette opp i de økonomiske skjevhetene regjeringen påfører kommune-Norge med sitt budsjett, sier Vedum.

Det blir også bevilget 1,4 milliarder kroner til integreringstiltak i kommunene. 525 millioner kroner går til tiltakspakke i rus- og psykiatri og eldretiltak i kommunene.

  

- Kommunesektoren har ansvaret for å tilby innbyggerne de viktigste velferdsytelsene som skole og eldreomsorg, og er også hovedarena for folks deltakelse i samfunnsformingen. Dette viktige arbeidet ønsker vi å styrke med vårt budsjett. Vi kan ikke gå med på regjeringens kuttpolitikk, avslutter Vedum.