Meny
Bli medlem

Sp mener regjeringens reformarbeid skaper byråkrati

Sist endret: 27.09.2020
I Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums tale til partiets landsstyre 4. april får regjeringen sterk kritikk for sitt reformarbeid. Sp mener at det er reformene som gjør at vi nå har fått 1500 nye byråkrater siden regjeringen tok over.

 

 

I dag har Senterpartiet sitt landsstyremøte i Oslo. Her er alle partiets fylkesledere samlet. I partileders tale til møtet fikk regjeringen sterk kritikk for sitt reformarbeid. Senterpartiet mener at det er reformene som gjør at vi nå har fått 1500 nye byråkrater siden regjeringen tok over.

- Sentralisering går som en rød tråd gjennom alle politikkområder. Og med sentralisering følger byråkratisering. Regjeringen har satt i gang en kommunereform, politireform og de er i gang med å sentralisere sykehusene. På samme tid har Politidirektoratets størrelse økt med 48 prosent siden Frp kom til makta, samtidig har Helsedirektoratet økt med 24 prosent og fylkesmennene har oppbemannet for å presse gjennom kommunereformen. Det er en direkte sammenheng mellom økningen i byråkratiet og regjeringens sentraliseringsreformer, sier Vedum

I talen pekte han på at han tror årsaken til denne utviklingen er at regjeringas reformer baserer seg på mangel på tillit til folk og lokalsamfunn.
 
- Byråkratiseringen er et resultat av regjeringas mistro mot at folk der ute i landet er i stand til å ta gode nok vurderinger på sin egen arbeidsplass. Derfor oppbemannes direktorater, rapporteringskrav øker og byråkratiet får større makt på bekostning av folkestyret. Vi må unngå å skape et samfunn som er så mistroisk og kontrollerende at vi synes det mer fornuftig å bruke pengene på å kontrollere at alt går riktig for seg i kommunene, på lokalsjukehusene eller på lensmannskontorene i stedet for å sørge for at lensmannskontoret er bemannet, at kommunen har nok sjukepleiere og lærere eller at lokalsjukehuset får beholde akuttkirurgien, fortsatte partilederen.

Til tross for at Siv Jensen gikk til valg på en kamp mot byråkratiet, gikk Senterpartiet langt på sitt landsstyremøte i å hevde at økningen vi nå har sett også er villet fra regjeringen.
 
- Byråkratisering er et mål for regjeringa, fordi regjeringen vet at politikken den fører er upopulær. Derfor overlater den ansvaret for upopulære beslutninger til byråkrater. Regjeringen går inn for sykeshusnedleggelser ved mindre sykehus. Beslutningene skal tas av helseforetakene – som styres av byråkrater. Regjeringen vil legge ned lokale lensmannskontor og dermed svekke den lokale politiberedskapen. Åpenbart upopulært. Derfor har regjeringen besluttet at det er Politidirektoratets byråkrater som skal ta beslutningen om nedlegging. Regjeringen vil ha færre kommuner. Det vil ikke nødvendigvis så mange av kommunene eller i hvert fall ikke folk som bor der, så regjeringa har ansatt en rekke byråkrater hos fylkesmennene som har det som oppgave å tilrettelegge for kommunesammenslåing, sier Slagsvold Vedum.

I tillegg til å angripe regjeringens reformer og den økte byråkratiseringen pekte Vedum på at de samme reformene etter hans mening flytter makt fra distriktet til de store byene.
 
- Det går en sentraliseringsbølge over landet. Den rasker med seg kommuner, fylker, lensmannskontor, distriktshøgskoler, lokalsjukehus og jordskifteretter. Den river med seg lokaldemokrati, makt, penger, arbeidsplasser og muligheter for utvikling av små og mellomstore steder. Og så skyller den alt opp i Oslo, Bergen og noen få andre store byer, avslutter Senterparti-lederen.