Meny
Bli medlem

Sp mener Statsministeren tilslører regjeringens sykehuspolitikk

Sist endret: 27.09.2020
I Stortingets spørretime i dag måtte Statsministeren svare på om regjeringen står bak helseministerens uttalelser om at akuttkirurgi ikke skal drives på sykehus med et pasientgrunnlag under 60-80 000. Det vil føre til at halvparten av norske sykehus får redusert beredskap for akutt sykdom, eller blir lagt ned.

 

Det var helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, som stilte spørsmålet uten å få et konkret svar fra Statsminister Solberg.

 

- Statsministeren gav ingen klare svar på hva Regjeringen vil og gir inntrykk av at å beholde akuttkirurgien omtrent som i dag også er et alternativ. Det er oppsiktsvekkende at statsministeren hevder dette fordi helseministeren har sagt at det vil være en sakte seigpining av lokalsykehusene. Erna Solberg fremhever at det er viktig med en kvalitativ god spesialisthelsetjeneste, det er Senterpartiet enig i. Men å amputere fagmiljøene  ved å fjerne kirurgene fra sykehusene og å øke avstanden til helsehjelp ved akutt sykdom, er ikke å øke kvaliteten, sier Toppe.

 

- Regjeringen vil skape pasientenes helsetjeneste og i sykehustalen sa Helseministeren at det betyr å spørre hva slags helsetjeneste vi ville hatt om pasientene fikk bestemme. Det gjør nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og deres målinger viser at folk er fornøyd med sitt lokale helsetilbud. Når en legger oppgavefordeling til grunn er det ingen systematisk sammenheng mellom kvalitet og sykehusstørrelse. Likevel taler alt for at regjeringen vil kjempe for å få gjennomført den største sentralisering av beredskap helse-Norge har sett, sier Toppe.

 

Marit Arnstad, også fra Senterpartiet, reagerte på statsministeren og regjeringens utydelighet på hvilke sykehus som skal få beholde akuttkirurgien eller ikke.

 

- Statssekretæren til Høie var nylig ute og drev med brannslukking på Tynset Sykehus. Der beklaget de at Tynset var nevnt i denne sammenhengen og at man her måtte ta hensyn til avstanden til neste sykehus. I denne saken innrømmer altså Regjeringen at avstand avgjørende, men ikke i andre? spør Arnstad.

 

- Regjeringen er satt til å oppfylle formålet i helseforetaksloven som blant annet er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av bosted. Det ser nå ut som den legger opp til det motsatte, avslutter Toppe. 

 

For ytterlige kommentarer:

 

Kjersti Toppe, 402 86 286

Karl Kristian Langeland, medierådgiver, 476 20 167