Meny
Bli medlem

Sp-nestleiar Anne-Beathe Tvinnereim til Drangedal laurdag 2. august

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Første stopp for nestleiar Anne Beathe på på tur til Telemark morgo vil bli i Drangedal med besøk på Drangedalsand og Holte Gård. Her vil det bli omvisning i det nye andehuset til Drangedalsand (på 2700 m2- truleg Norges største fjørfebygg) og Holte Gård. Gründeren bak Holte Gård, Halvor Olsen, vil møte Anne Beathe her kl 1000. Oppmøte for kjøring inn ved Drangedal Kyrkje kl 0945.

Litt om Holte Gård:

Bedrift i sterk utvikling. De driver pr. i dag oppdrett av gås, and, kylling, litt sau og litt storfe. Bedriften driver delvis økologisk. Dette er en familiebedrift der to generasjoner arbeider tett sammen om driften. De fleste av barna er aktive i familiebedriften. Holte Gård har hånd om hele produksjonskjeden fra foreldredyr via egg, ruging, oppforing, slakting, oppdeling, pakking, salg,  distribusjon og plassering i butikkhyller. Produksjonen baseres på medisinfri oppforing. I produksjonen av fjørfe brukes det ikke noen form for planlagt medisinering. Bedriften er svært opptatt av at dyrevelferden til enhver tid skal være på topp. Derfor har alle dyr svært god plass. Dyrerommene får nytt strø hver dag.

Slakteri

I slakteriet drives det kun med manuell avliving. Dette gjøres for at dyrene ikke skal bli stresset før slakting. Kalkyle viser at dette koster bedriften ett ekstra dagsverk i uken. Det er ikke aktuelt å gå over til annen avliving. Slakterilinjen bygges ut til langt større kapasitet enn tidligere. Det skal videre kunne slaktes over to hundre and i timen og over tre hundre store kylling i timen. Dette er ikke mye i tradisjonell slakterisammenheng, men for bedriften med manuell avliving er det en formidabel kapasitet. Det investeres kontinuerlig i forbedringer, som eksempel vises det til ny skinpack maskin til kr. 1.300.000. Dette gir en innpakking som er mere tiltalende i butikk, og det forventes en god salgsøkning pr butikkenhet etter investeringen. Det benyttes ikke gass i pakkene, dette for å ha mest mulig rene produkter.

Dyrerom

Dyrene har svært god plass, og de får “nyoppredde senger” i form av nytt strø hver dag. Kapasiteten i rommene er på ca2200 and i uken når det nye andehuset er fullt i bruk. Andehuset er planlagt med tanke for at det skal kunne utvides til tre ganger så stor kapasitet. Det er nesten samme kapasitet på kylling. Den ene av sønnene er i gang med økologisk eggproduksjon, en annen sønn planlegger for storfe kjøttproduksjon i betydelig omfang.

Det foregår en kontinuerlig utvikling i retning av at alle produkter kan leveres debiogodkjent.

For å dekke stor etterspørsel, etableres nå Drangedalsand AS som skal levere til distributør. Dette er ikke i samsvar med filosofien til Holte Gård, derfor leveres disse produktene av Drangedalsand. Dyrene har samme oppfølging og stell som hos Holte Gård. Det utvikles kontinuerlig nye produkter hos Holte Gård. Disse baserer i stor grad på overskuddsprodukter som ikke omsettes som stykningsdeler. Ett av produktene som i senere tid er utviklet i samarbeid med annen bedrift er kraft på fjørfebasis.