Meny
Bli medlem

Sp-nominasjonen; Navarsete og Øren Heen med best oppslutning i 1. runde.

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane
Pressemelding som gjekk ut i dag, der Navarsete og Øren Heen har best oppslutnad etter 1. runde av nominasjonen.

Sittande stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Lærdal) er føreslegen frå alle lokallaga som har sendt inn framlegg i 1. runde av Sp-nominasjonen.  Aleksander Øren Heen (Årdal) er føreslegen på 22 av 24 innkomne lister.

Det er lokallaga i Senterpartiet, samt fylkeslaga i Senterkvinnene og Senterungdomen som var invitert til å kome med framlegg på kandidatar.  Desse vil no bli invitert til 2. runde der ein skal sette opp 10 namn i prioritert rekkefølgje.  Svarfrist er 15. september 2016.

 

Senterpartiets nominasjonsnemnd har spurt heile lista frå 2013 om ja, eller nei, til renominasjon.  Desse har takka ja til å bli renominert;

  • Liv Signe Navarsete – Lærdal

  • Jenny Følling – Gaular

  • Sigurd Erlend Reksnes – Eid

  • Aleksander Øren Heen – Årdal / Senterungdomen

  • Gunn Karin Sande – Selje

  • Erlend Haugen Herstad – Naustdal

  • Per Atle Kjøllesdal – Stryn

  • Gunn Åmdal Mongstad – Solund

 

Senterpartiets nominasjonsmøte skal vere fredag 25. november 2016.  Nominasjonsnemnda legg opp til å ha klart sitt endelege framlegg medio oktober.  

 

Vidare rekkefølgje på dei som har fem eller fleire forslag er;

Namn

Kommune

Tal forslag

Mongstad, Gunn Åmdal

Solund

12

     

Følling, Jenny Ellaug

Gaular

10

Ness, Steinar Gudmund

Gaular

10

Reksnes, Sigurd Erlend

Eid

10

     

Bjerkeset, Karoline

Gloppen

9

     

Felde, Kjetil Høgseth

Fjaler

7

Klakegg, Oddmund

Jølster

7

Menes, Arnstein

Balestrand

7

     

Hestenes, Jofrid Rye

Stryn

6

Sande, Gunn Karin

Selje

6

     

Kjøllesdal, Per

Stryn

5

 

 

 

 

 

For meir info – kontakt leiar i nominasjonsnemnda Karen Marie Hjelmeseter på tlf. 9184 7736.