Meny
Bli medlem

Sp: Ny privatskolelov må ikke undergrave fagopplæringen

Sist endret: 27.09.2020
I dag la regjeringen frem sitt forslag til ny friskolelov. Regjeringen foreslår å gi åpning for egne private yrkesfagskoler, samt såkalte profilskoler. Unødvendig og det vil utvanne formålsgrunnlaget, mener Anne Tingelstad Wøien, 2.nestleder i Kirke,- utdanning- og forskningskomiteen for Senterpartiet.

– Jeg mener det er unødvendig å åpne for private profilskoler. Senterpartiet mener det bør være fleksibilitet nok innenfor dagens lovverk til at offentlige skole kan fordype seg innen for eksempel kunst- og håndverk, idrett, språk eller realfag, sier Tingelstad Wøien.  
 
Tingelstad Wøien mener at en kvalitet med det norske utdanningssystemet er fellesskolen som en felles møteplass for alle elever.
 
Senterpartipolitikeren er bekymret for hvilke konsekvenser private yrkesfagskoler kan påføre yrkesfagtilbudet særlig i distriktene. Ved å svekke elevgrunnlaget i den offentlige fagopplæringen kan det bli for kostbart for fylkeskommunene å opprettholde viktige tilbud i alle regioner. Det vil både elevene - og ikke minst næringslivet kunne tape på.
 
– Vi er ikke tjent med å presse flere ungdommer til å flytte på hybel slik at flere står i fare for å droppe ut eller vegre seg for å velge yrkesfag, sier Tingelstad Wøien og påpeker at enkelte fag allerede sliter med rekrutteringen.  
 
Tingelstad Wøien er glad for at regjeringen denne gangen har tatt signalene og valgt å legge frem en mer moderat modell i forslaget til ny privatskolelov. Det vil si foreldrenes rett til å velge alternativ opplæring for sine barn basert på alternativ pedagogikk, religion eller livssyn.

– I motsetning til den gamle friskoleloven som tidligere kunnskapsminister Clemet fikk på plass, åpner ikke dette lovforslaget for et frislipp av nye private grunnskoler. Senterpartiets utgangspunkt er at dagens privatskolelov er tilstrekkelig for å ivareta kjernen i foreldreretten, avslutter Tingelstad Wøien.