Meny
Bli medlem

Sp og dyktige fagfolk ? på samme side om sykehus

Sist endret: 27.09.2020
2. september tok Senterpartiet initiativ til å samle representanter for grunnmuren i landets akuttberedskap til fagpolitisk seminar. Budskapet fra akuttkirurgene, indremedisineren og anestesilegene fra mange steder i landet var klart: legger regjeringen ned akuttkirurgien ved halvparten av sykehusene svekker den folks trygghet for liv og helse!

Et sykehus må ha både kirurger, indremedisinere og anestesileger, samt føde, røntgen og laboratorietjenester, hele døgnet, for å kunne kalles et sykehus og gi folk fullverdig helsehjelp.

Likevel har Helseminister Bent Høie i sin sykehustale og hans eksperter sagt at halvparten av sykehusene er for små, fordi befolkningsgrunnlaget skal være 60.000-100.000 for å drive akuttkirurgi.  På det fagpolitiske seminaret ble det gitt tydelig beskjed til lederen av ekspertgruppen, Johan Torgersen fra Helsedirektoratet, om at tallet mangler faglig begrunnelse. Det blir ikke bedre kvalitet i pasientbehandlingen ved en storstilt sentralisering, snarere tvert i mot.

Anbefalt lesning: http://www.nrk.no/ytring/feil-fakta-1.12531657

Senterpartiet mener som Legeforeningen at akuttkirurgi er nødvendig for å beholde kvalitet i andre funksjoner, sikre et godt fagmiljø og god rekruttering. Pasientens diagnose er ikke gitt før innleggelse. Flere av medisinerne på seminaret beskrev situasjoner med uklare tilstander, der fagfolkene på et sykehus må støtte seg på hverandre. De beskrev komplikasjoner som kan oppstå ved enkle indremedisinske inngrep og akutt gi behov for en kirurg.
Skal Stortinget eller lukkede styrerom avgjøre?

Helseministeren har tidligere varslet at viktige avgjørelse om sykehus skal behandles av Stortinget i den nasjonale helse- og sykehusplanen som skal legges fram i oktober. Nye signaler tyder på at det langt fra er sikkert at ministeren kommer til å holde ord. Senterpartiet mener sykehusstrukturen i Norge er så vesentlig for folks liv og landets beredskap at den må avgjøres av landets folkevalgte nasjonalforsamling, i åpenhet og etter bred demokratisk debatt.  Sykehusstyring kan  ikke overlates til helseforetakene med skjulte styringssignaler fra regjeringen, det vet vi fører til sentralisering og et helsevesen på tvers av folkeviljen. Bent Høie lovet at fakkeltogene skulle få en klar adresse, Stortinget, og det kommer Senterpartiet til å sørge for at han husker.

Les Dagens medisin sin dekning av møtet: Diskusjonen tas ut av politikken og inn i styrerommene: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/02/-sykehusdiskusjonen-tas-ut-av-politikken-og-inn-i-styrerommene/

Hvor skal pasientene om lokalsykehuset legges ned?
Dette var også et tema som opptok det fagpolitiske seminaret. Gjennomsnittlig beleggsprosent ved norske sykehus er over 90 prosent. De er altså så fulle at det er en fare for pasientsikkerheten. En ny tysk undersøkelse viser nå at når pasientbelegget blir over 92,5 prosent, øker dødeligheten. Britiske helsemyndigheter har innført en forsvarlighetsgrense på 85 prosent for sine sykehus. Norge har allerede få sykehussenger, få innleggelser og kort liggetid på sykehus i forhold til andre OECD-land.

-    At man i en slik situasjon diskuterer å legge ned halvparten av kirurgiske akuttmottak, på sykehus som Voss, Flekkefjord, Narvik, Kirkenes, Voss, Mo i Rana, Volda, Flekkefjord, Notodden, Namsos, Stord, Kristiansund, Kongsberg og Kongsvinger , er totalt uforståelig. Sykehusdebatten er på ville veier. Pasientene forsvinner ikke, om akuttilbudet blir sentralisert. Hvert år legges tusenvis av pasienter på gangen i universitetssykehusene fordi avdelingene er fulle. Dersom Høie får flertall for å fjerne akuttkirurgi fra lokalsykehusene,  blir situasjonen uholdbar, sier nestelederen i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp).

 

Disse fagfolkene deltok på det fagpolitiske seminaret i Stortinget
Johan Torgersen , divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen Helsedirektoratet og leder av faglig rådgivingsgruppe for sykehusstruktur til Nasjonal helse- og sykehusplan
Christian Grimsgaard, lege og tillitsvalgt OUS, Legeforeningen
Brynjulf Ystgaard, Overlege Kirurgi, St. Olavs, Norsk kirurgisk forening
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø
Anne Catherine Skaar, anestesioverlege Stord sykehus
Even Reinertsen, seksjonsoverlege indremedisin Gjøvik
Olav Skjærpe Brattli, Gastrokirurg og overlege Volda sjukehus
Olav Terje Lødemel, Assisterande direktør, Avdelingsoverlege anestesi, Voss sjukehus
Oddvar Kvalsvik, Avdelingsoverlege Anestesi/intensiv Kirkenes Medisinsk ansvarlig AMK  Finnmark
Svein Arne Monsen, Spesialist i anestesiologi og avdelingssjef akutt/kirurgi Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Øystein Bjerkestrand Lian, seksjonsoverlege ortopedi Kristiansund
Torben Wisborg, Leder Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume, Oslo universitetssykehus Ullevål HF
Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/-sjef Akuttmedisinsk avdeling KSK
Roar Eilertsen, De-Facto kunnskapssenter for fagorganiserte