Meny
Bli medlem

Sp om nytt storsykehus: «Dyrt og dårlig»

Sist endret: 27.09.2020
I går gjorde Helse-Sør Øst vedtak om nytt storsykehus i Oslo. Kjersti Toppe mener vedtaket om nytt gigant-sykehus på Gaustad er dårlig nytt for sykehus-Norge.

 

- Storsykehuset vil gå ut over pasientbehandlingen, ikke bare i stor- Oslo, men i resten av Helse- Sør Øst og resten av landet. Vi frykter at utbyggingen vil kreve mye mer penger, som pasienter i resten av  Sør og Østlandet  må betale for i første omgang, men på sikt vil dette også gå ut over helsekronene til resten av landet, sier Kjersti Toppe, som er stortingsrepresentant og nestleder i Helse -og omsorgskomiteen.

 

Senterpartiet støtter Legeforeningens kritikk, og mener prosjektet er dyrt og dårlig. Kjersti Toppe sier til NTB at hun mener vedtaket i helseforetaket er uforståelig.

Jeg vil nå be helse- og omsorgsministeren sette foten ned i foretaksmøte. Jeg forventer og at Høie bringe saken til Stortinget for prinsippavklaring, før OUS får gå videre med planleggingen, fortsetter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

 

Helsepolitikeren fra Senterpartiet mener stordriftsulempene er bagatellisert, mens stordriftsfordelene er hauset opp.

Innsparingspotensialet er ikke troverdig. Selv om sykehuset blir stort, blir sengekapasiteten ikke større. Hele planen , prosessen og finansieringen er ikke tillitsvekkende eller troverdig. Det ser  ut som en enmannspersons ide og visjon om å  gjøre sykehus til byutviklingsprosjekt, har fått kritiske stemmer til å stilne, sier Toppe.

 

Senterpartiet reagerer og på hvordan prosessen har vært, og mener dette er nok et eksempel på at viktige beslutninger innenfor sykehussektoren blir avgjort på embetsnivå.

Stortinget burde i Nasjonal helse- og sykehusplan tatt stilling til hvor store sykehus vi skal bygge i Norge.  Senterpartiet foreslo dette, men fikk ikke støtte.  Dette viser igjen at sykehus-Norge ikke er demokratisk styrt. Når et slikt gigantsykehus kan bygges , mot sentrale fagmiljøers vilje, og uten at Stortinget har tatt stilling, så sier det sitt, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

- Det er ingen forskning som viser at det er bedre pasientbehandling eller mer effektiv drift, bare sykehusene blir større. Tvert i mot viser mange forskningsresultater det motsatte, at slike sykehusfusjoner er mislykkede. Mange er kjent med arbeidet til Soki Choi ved Karolinska Institutet fra 2011, som konkluderer med at sykehusfusjoner sjelden gir de resultater som er forespeilet og ofte blir veldig dyre , uttaler Toppe.

 

Sp viser også til Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark, som i tillegg til å legge ned Rjukan og Kragerø sykehus, inneholdt plan for å bygge ut ny sengepost i Skien og utvide kapasiteten ved Notodden. Det som er realisert er nedlegging av de to sykehusene, ingen utbygging i Skien eller utviding på Notodden .

- Dette viser at Helse Sør Øst står uten troverdighet når det gjelder å vurdere realismen i slike Utviklingsplaner. Vi frykter, som Legeforeningen, at OUS  viderefører gigantplanene på Gaustad på bekostning av en reell utbygging på Aker, avslutter Kjersti Toppe