Meny
Bli medlem

Sp ønsker milliardløft til Forsvaret

Sist endret: 27.09.2020
Tidligere forsvarstopp Jacob Børresen er bekymret over for situasjonen det norske Forsvaret er i. Liv Signe Navarsete, Senterpartiets medlem i Utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, uttrykker den samme bekymringen.

 

- Nedbyggingen av forsvaret, slik Børresen beskriver, er en svekkelse av den funksjonelle staten og den strukturen hele vår økonomi og vårt fellesskap bygger på. Norges eksistens er i bunn og grunn avhengig av at vi har troverdighet til å forsvare og håndheve suverenitet over vårt lands territorium, sier Navarsete.

Senterpartiets internasjonale utvalg vil til helgens landsmøte fremme en resolusjon som innebærer en historisk økning i forsvarsbudsjettet.

- NATO har et mål om at hvert medlemsland må bruke 2 prosent av BNP til forsvarsutgifter. I resolusjonen foreslår vi at Norge kommer opp på NATOs 2 prosentsmål så fort som mulig. Dette vil kreve en økning i milliardklassen hvert år fremover, sier Navarsete.

Navarsete mener at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg betydelig på relativt kort tid, og hun understreker i tillegg at det norske Forsvaret har utfordringer som ingen andre land har.

- Ikke noe land i verden har så stort areal å forsvare pr. innbygger som Norge. Vi har et landareal på størrelse med Italia, men en tidel av folketallet. Vi skal også forsvare et havområde som har omtrent samme størrelse som Middelhavet, sier Navarsete.

Navarsete mener signalene hun får fra Børresen og andre i Forsvaret er så alvorlige at man nå trenger en reorientering både av forsvarspolitikken i Norge og av selve Forsvaret.

- Det norske forsvaret må reorienteres mot sin hovedoppgave, som er å forsvare norsk territorium. Det er nå  nødvendig å styrke bevilgningen slik at forsvaret har volumet, utstyret og utholdenheten som trengs for å sikre en reell forsvarsevne av landet, avslutter Navarsete.