Meny
Bli medlem

Sp ønsker nytt krafttak i det psykiske helsearbeidet

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland
Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiets Kjersti Toppe, leverte i dag et omfattende forslag til Stortinget hvor hun ber regjeringen fremme en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse. Med seg på forslaget har hun Heidi Greni, Jenny Klinge og Per Olaf Lundteigen.

- Vi ser at det er store utfordringer knyttet til det psykiske helsearbeidet i Norge i dag, og spesielt er det store utfordringer i kommunene, sier Kjersti Toppe.

Psykiske plager og lidelser utgjør en av de store helse – og samfunnsutfordringene i Norge.  Opp mot halvparten av oss utvikler psykiske helseproblemer i løpet av livet, og det i et omfang som trenger kvalifisert hjelp. Hver sjette nordmann har til enhver tid en psykisk lidelse. Psykiske lidelser oppstår ofte i ung alder, og er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20–30 år. Mellom 15-20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Verdens helseorganisasjon (WHO)anslår at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020.

- Samtidig som det er store utfordringer ute i kommunene, så har det vært en omlegging av tilbudet med færre plasser på sykehusene. Dette har gjort at belastningen på kommunene er større enn hva de klarer å håndtere. Nå er det på tide med en ny opptrappingsplan med friske midler øremerket for kommunene,slik at psykisk helsearbeid får et løft,  avslutter Toppe.

Forslag er et omfattende arbeid som baserer seg på innspill fra ulike rapporter og organisasjoner som kjenner området godt. Det legges vekt på flere konkrete tiltak som må på plass for å gi et bedre tilbud til de som har utfordringer med sin psykiske helse. Et av momentene til forslagsstillerne er at en i denne opptrappingsperioden må øremerke midler til kommunene for psykisk helsearbeid.