Meny
Bli medlem

Sp ønsker offentlig gransking av tvangsbruk

Sist endret: 27.09.2020
- Gjennom media har vi fått påvist omfattende alvorlig og ulovlig tvangsbruk i norsk psykiatri. Det er derfor helt nødvendig med en gransking, sier Kjersti Toppe.

 


 
Senterpartiet fremmet i dag representantforslag i Stortinget der de ber regjeringen sette i gang en offentlig gransking av tvangsbruk i norsk psykiatri.
 
- Gjennom media har vi fått påvist omfattende alvorlig og ulovlig tvangsbruk i norsk psykiatri. Det er derfor helt nødvendig med en gransking. Først og fremst for å få kunnskap til å kunne gjøre de rette tiltak for å sikre pasienten, gode, verdige og forsvarlige psykiatriske helsetjenester i fremtiden, men også for å påvise urettmessig og eventuelle lovstridige tvangsbehandlinger av pasienter som har vært til behandling i norsk psykiatri, sier Kjersti Toppe, som er en av forslagsstillerne til Senterpartiet.
 
Den siste omfattende granskingen av norsk psykiatri var Blom-kommisjonen som gransket Reitegjerdet psykiatriske sykehus i Trondheim i 1980. Den endte med en sterk kritisk rapport, og med nedleggelse av sykehuset.
 
- Tvangsbruk er veldig inngripende for den enkelte. Det er derfor svært viktig at vi har god dokumentasjon på utbredelsen av og måten tvang blir utført på i norsk helsetjenste. En slik kunnskap har vi ikke i dag, sier Toppe.
 
- Uten å vite og ha full åpenhet om tvangsbruk i norsk psykiatri, og dokumentasjon med fakta om hvor tvang skjer, hvorfor det skjer og hvor lenge, er det ikke mulig å sikre rett tvangsbruk i helsetjenestene, trygge pasienters rettsvern eller å redusere unødvendig og lovstridig tvangsbruk i psykiatrien i fremtiden, avslutter Toppe.
 
Senterpartiet mener at en slik offentlig gransking bør gå minst 5-10 år tilbake i tid.