Meny
Bli medlem

SP ønsket å bedre kollektivtilbud mellom nord og sørfylket

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Det ble flere store debatter under fylkestinget sin dag to. Senterpartiet foreslo å opprettholde hurtigbåten mellom Haugesund-Stavanger men fylkestinget sitt flertall valgte å legge ned ruten.

Senterpartiet støttet ikkje å legge ned ruten og hadde heller eit forslag om å opprettholde ruten og at det skulle vurderes å opprette en rute som skulle gå innnom Skudenes. Dette forslaget fikk ikke støtte fra flertallet og dermed fremmet Senterpartiet forslag om at det  skulle opprettes egen bussrute mellom Kopervik-Forus med oppstart i 2015 vi fremmet også forslag om at det lokale rutetilbudet på Haugalandet skulle tilpasses slik at det korrespondansen med ekspressrutene sikres. Begge disse forslagene ble og nedstemt av flertallet (Høyre, Frp og KRF). Så for kollektivtilbudet mellom nord og sørfylket var dette fylkestinget ikke noen god dag.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Ingen-rutebat-til-Haugesund-3445575.html#.U6F_Hfl_vKg

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=94200

Fylkestinget gav også sin tilslutning til at det skulle jobbes fram mot en mulig bompengefinansiering 
av ny veg på strekningen Vikeså – Bue med en bomstasjon med tovegs innkreving 
plassert på den nye vegstrekningen. Senterpartiet fremmet følgende tilleggsforslag: 

  • Det forventes at planlegging av ny E39 Bue-Vikeså inngår som en del av ny firefeltsvei Stavanger-Kristiansand og at den økonomiske belastningen for bilistene ikke overstiger 50% av totale kostnader. 

Dette ble også nedstemt av fylkestinget. 

Det var mange andre debatter også, spesielt ble det stor debatt rundt saker om bompenger,her kom den store uenigheten som finnes mellom samarbeidspartnerene Høyre, Frp og Krf tydelig frem. FRP nekter å ta ansvar for veiutbygging i fylket og sier nei til alle utbygginger som har et snev av bompenger som finanisering, dette fikk Høyre og Krf til å ta flere replikker på sine samarbeidspartnere i Frp der de kritiserte FRP for å være uansvarlige m.m. Uten opposisjonen (AP,SP, V, SV) sin hjelp hadde vi hatt en situasjon i Rogaland uten flertall for noe som helst bygging og der vi hadde sett en stopp av bygging av veier og kollektiv grunnet manglende vilje fra FRP. 

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=94195

Saker fra dag ein av fylkestinget kan du lese her