Meny
Bli medlem

Sp reagerer på tidenes Politi-sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Flere aviser melder at regjeringen kan bli enige med Venstre om en ny politireform, som reduserer antall politidistrikter fra 27 til mellom 10-12. - Dette vil bety tidenes sentralisering av norsk politi. 144 lensmannskontor vil forsvinne, sier Marit Arnstad.

Flere aviser melder at regjeringen er i ferd med å bli enige med Venstre om en ny politireform. Det skal være enighet om å redusere antall politidistrikter fra 27 til mellom 10-12, samt at hver politimester selv kan bestemme hvilke lensmannskontor som skal få fortsette driften. Senterpartiet mener denne sentraliseringen av politiet vil få alvorlige konsekvenser for den lokale politiberedskapen rundt om i landet.

- Dette vil bety tidenes sentralisering av norsk politi. 144 lensmannskontor vil forsvinne. Dette er en reform for å svekke lokal kunnskap og beredskap. Når regjeringen også ønsker at vi skal få en felles politimester fra Tromsø by til Russlands grense viser det bare hvor lite de prioriterer trygghet og beredskap i distriktene, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

- Regjeringen og Venstre viser en naiv tro på store enheter og undervurderer fullstendig fordelene med at folk opplever en nærhet til politiet. Jeg forstår ikke hvordan regjeringen har kommet frem til at færre lensmenn og lensmannskontor vil gjøre hverdagen tryggere for folk, fortsetter Marit Arnstad.

Det har tidligere vært sterke reaksjoner etter at Politidirektoratet i sitt forslag til regjeringen foreslo å redusere antall lensmannskontor fra 354 til 210. Nå ligger det an til at regjeringen og Venstre ikke tar det endelige valget ovenfor lensmannskontorene, men skyver ansvaret over til den enkelte politimester.

- Regjeringen og Venstres ansvarsfraskrivelse overrasker meg. De vet at Politianalysen foreslår en reduksjon på 144 lensmannskontor, men er for feige til å gjøre kuttene selv. Når politietaten selv skal avgjøre hvor mange kontor som skal legges ned er det liten tvil om at dette vil bety mindre politi utenfor de store byene, noe Politidirektoratet allerede har sagt de ønsker, avslutter Arnstad.