Meny
Bli medlem

Sp: - Reformer og byråkrati er ikke svaret på alt

Sist endret: 27.09.2020
I dag la regjeringen frem sin jernbanereform der de blant annet tar til orde for å opprette et eget jernbanedirektorat og åpne for mer konkurranse på persontransportsiden. Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitisk talskvinne i Sp er ikke imponert.
-          Jeg mener vi får en reform med helt feil fokus. Det kan virke som om regjeringen er mest opptatt av å rive ned et NSB som fungerer bedre og bedre. Fokuset burde være å få skinnene til å skinne. Reformer og byråkrati er ikke svaret på alt, sier Nordås.
 
Nordås mener den forrige omstruktureringen som fant sted for 10 år siden gjorde at Jernbaneverket mistet viktig kompetanse.  Nå splittes jernbanesektoren ytterligere opp.
 
-          Det har tatt årevis å bygge opp igjen dette. Derfor trenger vi ikke en ny reform nå. Vi ser også at NSB etter hvert har bygget opp sitt omdømme, og leverer bedre og bedre punktlighet. Det vil si at NSB har gjort en god jobb over tid, fortsetter Nordås.
 
Senterpartiet mener det viktigeste nå er langsiktige investeringer og en opptrapping av vedlikeholdet.
 
-          Under det rødgrønne styret i fra 2005 til 2013 økte jernbanebevilgningene med over 90 prosent, noe som har gjort det mulig å bygge mye ny jernbane og utføre omfattende vedlikeholdsarbeid. Nå er det viktig at vi holder trykket oppe, fortsetter med investeringer og vedlikehold. Det er det vi må bruke tid og ressurser på, ikke enda en stor omstrukturering som vil føre til mindre forutsigbarhet og mer byråkrati, avslutter Nordås.