Meny
Bli medlem

Sp: - Regjeringen skaper et forskjells-Norge!

Sist endret: 27.09.2020
Kommuneproposisjonen for 2016 fra Regjeringen foreslår omlegging av selskapsskatten. 388 kommuner vil tape og 40 kommuner vinner på Regjeringens forslag siden de tre milliardene næringssterke kommuner får, skal betales gjennom trekk i rammene til de næringssvake. - Dette er usosial politikk som skaper et forskjells-Norge Senterpartiet ikke på noen måte kan godta, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

-    Dette kan ikke Senterpartiet støtte. Regjeringen går inn for en omfordeling kommunene i mellom som skaper større forskjeller innen tilbud til eldre og skolebarn.  9 av 10 kommuner får redusert sine inntektsrammer for at Regjeringen skal styrke økonomien i de største og rikeste vekstkommunene i landet. 

Regjeringen sier kommunenes frie inntekter vil øke med mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Statsråd Sanner mener at kommunene vil sitte igjen med 1.9 til 2,4 milliarder etter at demografikostnader på 1.7 milliarder kroner og økte pensjonskostnader på 900 millioner kroner er dekket opp. Disse «frie inntektene» er imidlertid bundet opp i bevilgninger til nye oppgaver som regjeringen pålegger kommunene. Det tekniske beregningsutvalget har beregnet at demografikostnadene vil øke med 2,1 milliarder kroner, hvorav 1,1 milliard skyldes flere eldre mellom 67 og 79 år.

-    Sanners regnestykke faller altså fra hverandre. Det er spesielt ille at han ikke engang dekker inn den faktiske kostnadsøkningen kommunene får som følge av økt befolkning og større andel eldre. Regjeringen snakker med to tunger. På den ene siden krever de økt satsing innen eldreomsorgen. På den andre siden får kommunene ikke engang dekket inn kostnadene for å opprettholde tjenestene til helse- og omsorgstjenester for denne gruppen, sier Greni.
I revidert nasjonalbudsjett for 2015 varsler regjeringen at de vil kompensere 1,1 milliarder av kommunenes tapte skatteinntekter dette året. I 2014 fikk kommunene 2,7 milliarder mindre inn i skatt enn det som lå til grunn i regjeringenes inntektsopplegg for kommunene. I 2015 har Kommunenes Sentralforbund beregnet at skattetapet blir på mellom 1,6 til 1,9 milliarder.  

-    Siden statens beregninger av skatteinngangen ligger til grunn for fastsetting av hele inntektsrammen til kommunene, er det helt nødvendig at skattetapet kompenseres.  Problemet er at regjeringen tilleggsbevilger langt mindre enn det skattetapet de to siste årene har vært. Resultatet vil dessverre sees igjen i kutt i kommunale tjenester i året som kommer, sier Greni.
Heidi Greni mener regjeringen burde kommet med friske midler til bosetting og integrering av flyktninger i kommunene.

-    Kommunene får bare dekket 90 prosent av kostnadene og når vi vet at 5000 venter på bosetting i tillegg til de kvoteflyktningene vi skal ta i mot fra Syria, sier det seg sjøl at integreringstilskudd og boligtilskudd burde vært økt kraftig, avslutter Greni.