Meny
Bli medlem

Sp samlet helse-Norge til diskusjon om fremtiden

Sist endret: 27.09.2020
Kinosalen på Stortinget med 120 plasser var fylt til randen og nesten 50 innledere fra hele helse-Norge deltok på Senterpartiet og SVs samling om Nasjonal helse- og sykehusplan.Blant innlederne var Mads Gilbert (klinikkoverlege, universitetssykehuset Nord-Norge), Anna Owczarz (barnelege Kristiansund), Bente Øien Hauge (leder i Folkebevegelsen for lokalsykehusene) og Marit Hermansen (President i Den Norske Legeforening).

 

-    Det har vært en svært god samling, der mange med imponerende innsikt og engasjement har fått komme til orde. Formålet har vært at fagfolk, venneforeninger, sentrale og lokale folkevalgte skulle få drøfte innhold og utvikling av fremtidens sykehus. Jeg føler vi tydelig har fått frem konsekvensene av å sentralisere akuttkirurgien, som var ett av de store temaene for møtet, sier helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe.
På møtet fikk representanter fra ulike lokalsykehus og lokalpolitikere fra ulike parti legge frem sine erfaringer og sitt syn på både regjeringens og Senterpartiets sykehusplaner. Helse- og omsorgskomiteen har vedtatt høring i Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan 18. januar. Berørte kommuner eller sykehus vil ikke kunne delta.

 

-    Det at de ulike kommunene og sykehusene fikk sjansen til å komme med sine synspunkt og meninger i dag har vært utrolig viktig i arbeider fremover, og jeg er glad for at Senterpartiets syn og plan for sykehusene fremover har bred støtte blant fagfolkene, sier Toppe.
Senterpartiet mener at sykehusplanen til regjeringen legger opp til en historisk sentralisering av norske sykehus og akuttberedskap.

-    Høies plan er et angrep på velferdsstaten og lik rett til helse uansett hvor man bor. Planen Høie nå har lagt fram er et retningsvalg mot redusert kvalitet, høyere beleggsprosent og mer udemokratisk fjernstyring av sykehusene. Senterpartiet mener at sykehus må ha basiskompetanse i både kirurgi, medisin, anestesi i tillegg til røntgen og laboratorietjenester. Det vil vi fortsette å kjempe for, avslutter Toppe.